O koľko sa zvýšila cena zamestnanca v roku 2020?

Od januára 2020 začala platiť vyššia minimálna mzda a na ňu naviazané povinné príplatky ku mzde. Vďaka portálu cenazamestnanca.sk je možné sledovať, ako vplývajú tieto zmeny na náklady spojené so zamestnávaním.

O koľko sa zvýšila cena zamestnanca v roku 2020?

Pre príklad uvedieme modelového zamestnanca v priemysle, vo veku 30 rokov, s hrubou zmluvnou mzdou 900 eur, 20 hodinami nadčasov, 48 hodinami odpracovanými v nočnej smene, 8 hodinami práce v sobotu a 8 hodinami v nedeľu. Náklad na reálne odpracovaný človekomesiac v takomto prípade skokovo narastie vďaka vyšším príplatkom o 16 eur, z 1827 eur na 1843 eur, čo je nárast o 0,9 %.

Zmena povinných príplatkov nie je jediná, ktorá od januára 2020 nastala. Po novom platí, že nárok na 5-týždňové platené voľno má aj zamestnanec mladší ako 33 rokov, ktorý je rodičom maloletého dieťaťa. Len táto samotná zmena znamená mesačné zvýšenie nákladov na modelový človekomesiac o 36 eur, teda 2 %. Spolu s rastúcimi príplatkami modelový zamestnanec od 1. januára zdražel o 52 eur,  teda 2,8 %.

Ako funguje kalkulačka cenazamestnanca.sk: Kalkulačka na základe vstupov používateľa zráta celkové výdavky zamestnávateľa na zamestnanca – mzdu, dane a odvody, príplatky ku mzde, 13. a 14. mzdu, ale aj príspevok na stravu, sociálny fond, či rekreačné poukazy. Kalkulačka berie do úvahy aj reálne odpracovaný čas, preto odrátava dovolenky, práceneschopnosť, či návštevy lekára. Výsledkom je náklad na človekomesiac a človekohodinu – náklad na zamestnancom reálne odpracovaný mesiac, či hodinu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards