Hodnotenie volebných programov - daňová politika

INESS pred parlamentnými voľbami zhodnotil volebné programy strán, ktoré sa umiestňujú v predvolebných prieskumoch na zvoliteľných priečkach. V dnešnej tlačovej správe hodnotíme daňovú politiku v programoch strán. Včera sme hodnotili školstvo, v nasledujúcich dňoch zverejníme výsledky za poľnohospodárstvo, podnikateľské prostredie/trh práce a zdravotníctvo.

Hodnotenie volebných programov - daňová politika

V Bratislave, 4.2. 2020

Vážený pán redaktor, vážená pani redaktorka, vážená redakcia,

INESS pred parlamentnými voľbami zhodnotil volebné programy strán, ktoré sa umiestňujú v predvolebných prieskumoch na zvoliteľných priečkach. V dnešnej tlačovej správe hodnotíme daňovú politiku v programoch strán. Včera sme hodnotili školstvo, v nasledujúcich dňoch zverejníme výsledky za poľnohospodárstvo, podnikateľské prostredie/trh práce a zdravotníctvo.

Ktoré strany navrhujú zvyšovanie daňového zaťaženia a ktoré strany sľubujú dávky, na ktoré nemajú zdroje?

Hodnotili sme na škále od 0 do 10 bodov, kde vyššie číslo znamená program, ktorý skôr znižuje daňové zaťaženie a nenavrhuje neudržateľné výdavky. Osobitne sme sa tiež pozreli na postoje strán k udržateľnosti prvého piliera. Celé znenie hodnotenia aj s infografikou nájdete na tejto stránke.

 

Väčšina strán navrhuje nižšie daňovo odvodové zaťaženie práce, pričom žiadna strana otvorene nenavrhuje zvyšovanie celkového daňového zaťaženia. V programoch sa objavuje návrh na estónsku nulovú daň z reinvestovaného zisku, či návrat na rovnú 19 % sadzbu dane fyzických osôb.

Zmeny v daňovej politike by strany rady financovali z úspor, nižšej korupcie, efektívnejšieho výberu DPH a zvyšovaním majetkových, či ekologických a digitálnych daní. Z minulosti však vieme, že ide skôr o zbožné priania, realizácia zaostáva. Programy navyše často nezohľadňujú skutočnosť, že vlády zdedia verejné financie s vysokým deficitom.

Osobitným problémom je udržateľnosť dôchodkového systému. Strany sa v programoch väčšinou vyhýbajú tomu, aby naznačili, ako chcú zhoršenú udržateľnosť riešiť.

Podrobné hodnotenie volebných programov v oblasti daňovej politiky nájdete na stránke INESS, kde sa postupne objavia aj ostatné oblasti.

 

Kontakt pre médiá za oblasť daňovej politiky: Radovan Ďurana, radovan.durana@iness.sk, 0915 540 395
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards