Ako zvýšiť príjem ľuďom v zaostávajúcich regiónoch?

Regionálne rozdiely nie je niečo, čo sa dá ľahko odstrániť. Špeciálne na Slovensku, ktoré nezažilo poriadnu urbanizáciu a máme obyvateľov roztrúsených v 3000 obciach po celom Slovensku, kde je navyše každý pripútaný vlastníctvom k svojej nehnuteľnosti.

Výstražným prstom by nám mala byť nepodarená konvergencia medzi západným a východným Nemeckom.

Ako zvýšiť príjem ľuďom v zaostávajúcich regiónoch?

Aj 30 rokov po zjednotení dosahuje východné Nemecko len 7O% ekonomiky západného. A to mali rovnaké inštitúcie, súdnictvo zákony, nehovoriac o obrovských dotáciách. 

Možno by pomohol relatívne moderný koncept špeciálnych ekonomických zón. V najzaostalejších regiónoch skokovo odstránime byrokraciu, znížime dane a zreformujeme základné služby štátu ako vymáhanie práva. Toto je cesta ako vo svete zbohatli viaceré chudobné oblasti.

Zbohatnúť sa určite nedá cez administratívne zvyšovanie minimálnej mzdy. Naopak – to čo potrebujú zaostávajúce regióny je v skutočnosti zníženie minimálnej mzdy, aby sa mohli na trh práce dostať aj dlhodobo nezamestnaní ľudia, ktorí nemajú pracovné skúsenosti a ktorí nemajú prakticky žiadne vzdelanie.

Zaviesť regionálnu minimálnu mzdu je však politická no go zóna. Tu môžeme využiť našu nevýhodu – vysoké daňovo odvodové zaťaženie práce -  vo svoj prospech. Môžeme ponechať na celom Slovensku rovnakú nominálnu minimálnu mzdu, ale v zaostávajúcich regiónoch znížiť jej negatívne dopady cez odpočítateľnú odvodovú položku. Takto ostane koza celá aj vlk sýty.

To je niečo, na čo čakajú zamestnávatelia a zamestnanci už dlhé roky. Počas posledných piatich rokov narástlo daňovo-odvodové zaťaženie ceny práce človeka s minimálnou mzdou z 29 % na skoro 40 %. Za tento nárast môžu dva javy:

Dlhé roky rástla nezdaniteľná čiastka oveľa pomalším tempom ako rástla minimálna mzda. To znamená, že kým človek s minimálnou mzdou v roku 2012 neplatil žiadne dane. Tento rok už platil 24 eur mesačne.

Druhým dôvodom je pôvodný spôsob nadefinovania odpočítateľnej položky zo zdravotných odvodov.

Táto položka bola nadefinovaná ako konštanta, ktorá v čase nerastie. A preto sa jej vplyv tiež v čase vytrácal a budúci rok si už človek s minimálnou mzdou nič neodpočíta. 

Okrem toho vláda v roku 2018 zaviedla extrémne asociálne opatrenie, keď zrušila časť odpočítateľnej položky, na ktorú mali nárok zamestnávatelia zo mzdy človeka s minimálnou mzdou. A takto znova zhoršila podmienky zamestnávania chudobných.

Odvodová odpočítateľná položka je opatrenie pre obe politické spektrá.

Na jednej strane zvýši čistý príjem zamestnancov s najnižšími platmi. Čo je silne sociálne opatrenie, ktoré pomáha nízkopríjmovým zamestnancom.

Na druhej strane toto opatrenie pomôže znížiť náklady práce pre podnikateľov, ktorí zamestnávajú ľudí v zaostávajúcich okresoch. Toto podporí ekonomickú aktivitu a podnikanie v zaostávajúcich regiónoch.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards