Stanovisko INESS k ohláseným opatreniam SNS

Predseda SNS Andrej Danko zverejnil päticu ekonomických opatrení, ktoré by jeho strana chcela vo vláde presadiť. Dosah niektorých z nich na podnikateľské prostredie na Slovensku môže byť významný. Venujte preto prosím pozornosť stanovisku Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz k týmto opatreniam.

Stanovisko INESS k ohláseným opatreniam SNS

Zníženie dane z príjmu právnických osôb na 15 %
Toto opatrenie vítame. INESS má zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb  na 15 % vo svojich dlhodobých opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia. Slovensko má totiž dnes v rámci strednej a východnej Európy najvyššiu sadzbu tejto dane.

Zníženie dane z pridanej hodnoty na všetky potraviny na 10 %
Parlament ešte v roku 2011 prijal záväzok na opätovné zníženie sadzby DPH na 19% po znížení schodku verejných financií. Doteraz sa tak nestalo, zavedenie 10% sadzby DPH je tak čiastočnou náplasťou na nesplnený sľub. Zavedenie jednotnej sadzby na potraviny by výrazne zjednodušilo účtovný život obchodníkov a nižšie náklady občanom na potraviny.

Tento návrh je predložený v čase, keď sa preukázalo, že zavedenie odvodu reťazcov zvýšilo ceny potravín. Nižšia DPH má šancu tento rast spomaliť, prípadne zvrátiť. Pri nedávnom  zavedení 10% DPH na vybrané potraviny došlo k merateľnému poklesu ich cien, preto SNS sa pýta zbytočne. Z pohľadu spotrebiteľa by ideálnym riešením bol balíček, ktorý by obsahoval tak zníženie DPH ako aj zrušenie odvodu reťazcov.

Zníženie DPH pre printové médiá na 10 %
Lepším riešením sú však plošné znižovania sadzieb, vytváranie rôznych výnimiek a stupňov sadzieb daňový systém zneprehladňuje. Na rozdiel od potravín tu prichádza k zvýhodňovaniu jednej skupiny podnikateľov voči ich priamym konkurentom. Nedá sa zároveň nevšimnúť, že v rovnakom čase vláda hovorí o zriadení akejsi "cenzorskej rady" pre printové médiá. Inštitucionálne podmienky na ich prácu sú pre média rovnako dôležité, ako ich daňové zaťaženie.

Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov
Koncesionársky poplatok je jedna z mála (možno jediná) daň, kde platiaci vie, za čo platí. Aj preto boli vlády vo zvyšovaní koncesionárskych poplatkov (na rozdiel od iných daní) veľmi bojazlivé a tieto poplatky sú dlhodobo stabilné. Ak sa takouto "salámovou metódou" budú poplatky prenášať do rozpočtu, otvorí sa tým cesta k nafukovaniu nákladov verejnoprávnych médií bez pozorného dohľadu diváka/daňovníka. Väčším zmysel by malo zrušenie koncesionárskych poplatkov pre podnikateľské subjekty, kde nedávajú žiaden zmysel.

Povinnosť uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach
Presne takto vzniká byrokracia. Verejnosť je vystrašená medializovaným prípadom, tak pribehne politik s rýchlym a jednoduchým "riešením". Zo zdanlivo jednoduchého opatrenia ale často vzniknú regulácie, ktoré majú pre zákazníka minimálny efekt a podnikateľa poškodia. Čo ak reštaurácie varí jeden týždeň z mäsa českého a druhý zo slovenského? Bude neustále tlačiť nové jedálne lístky? Takéto opatrenia by ale mali byť medzi zákazníkom a podnikateľom. Zákazník, ktorý sa obáva o kvalitu, by mal žiadať informáciu o pôvode mäsa. Reštaurácie by sa veľmi rýchlo prispôsobili takémuto dopytu. Paradoxne, táto vláda vymyslela "obedy zadarmo", ktoré nasmerujú už tak biednu kvalitu jedál v školách ešte nižšie, ale má starosť o reštaurácie...

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards