Stanovisko INESS k ohláseným opatreniam SNS

Predseda SNS Andrej Danko zverejnil päticu ekonomických opatrení, ktoré by jeho strana chcela vo vláde presadiť. Dosah niektorých z nich na podnikateľské prostredie na Slovensku môže byť významný. Venujte preto prosím pozornosť stanovisku Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz k týmto opatreniam.

Stanovisko INESS k ohláseným opatreniam SNS

Zníženie dane z príjmu právnických osôb na 15 %
Toto opatrenie vítame. INESS má zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb  na 15 % vo svojich dlhodobých opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia. Slovensko má totiž dnes v rámci strednej a východnej Európy najvyššiu sadzbu tejto dane.

Zníženie dane z pridanej hodnoty na všetky potraviny na 10 %
Parlament ešte v roku 2011 prijal záväzok na opätovné zníženie sadzby DPH na 19% po znížení schodku verejných financií. Doteraz sa tak nestalo, zavedenie 10% sadzby DPH je tak čiastočnou náplasťou na nesplnený sľub. Zavedenie jednotnej sadzby na potraviny by výrazne zjednodušilo účtovný život obchodníkov a nižšie náklady občanom na potraviny.

Tento návrh je predložený v čase, keď sa preukázalo, že zavedenie odvodu reťazcov zvýšilo ceny potravín. Nižšia DPH má šancu tento rast spomaliť, prípadne zvrátiť. Pri nedávnom  zavedení 10% DPH na vybrané potraviny došlo k merateľnému poklesu ich cien, preto SNS sa pýta zbytočne. Z pohľadu spotrebiteľa by ideálnym riešením bol balíček, ktorý by obsahoval tak zníženie DPH ako aj zrušenie odvodu reťazcov.

Zníženie DPH pre printové médiá na 10 %
Lepším riešením sú však plošné znižovania sadzieb, vytváranie rôznych výnimiek a stupňov sadzieb daňový systém zneprehladňuje. Na rozdiel od potravín tu prichádza k zvýhodňovaniu jednej skupiny podnikateľov voči ich priamym konkurentom. Nedá sa zároveň nevšimnúť, že v rovnakom čase vláda hovorí o zriadení akejsi "cenzorskej rady" pre printové médiá. Inštitucionálne podmienky na ich prácu sú pre média rovnako dôležité, ako ich daňové zaťaženie.

Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov
Koncesionársky poplatok je jedna z mála (možno jediná) daň, kde platiaci vie, za čo platí. Aj preto boli vlády vo zvyšovaní koncesionárskych poplatkov (na rozdiel od iných daní) veľmi bojazlivé a tieto poplatky sú dlhodobo stabilné. Ak sa takouto "salámovou metódou" budú poplatky prenášať do rozpočtu, otvorí sa tým cesta k nafukovaniu nákladov verejnoprávnych médií bez pozorného dohľadu diváka/daňovníka. Väčším zmysel by malo zrušenie koncesionárskych poplatkov pre podnikateľské subjekty, kde nedávajú žiaden zmysel.

Povinnosť uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach
Presne takto vzniká byrokracia. Verejnosť je vystrašená medializovaným prípadom, tak pribehne politik s rýchlym a jednoduchým "riešením". Zo zdanlivo jednoduchého opatrenia ale často vzniknú regulácie, ktoré majú pre zákazníka minimálny efekt a podnikateľa poškodia. Čo ak reštaurácie varí jeden týždeň z mäsa českého a druhý zo slovenského? Bude neustále tlačiť nové jedálne lístky? Takéto opatrenia by ale mali byť medzi zákazníkom a podnikateľom. Zákazník, ktorý sa obáva o kvalitu, by mal žiadať informáciu o pôvode mäsa. Reštaurácie by sa veľmi rýchlo prispôsobili takémuto dopytu. Paradoxne, táto vláda vymyslela "obedy zadarmo", ktoré nasmerujú už tak biednu kvalitu jedál v školách ešte nižšie, ale má starosť o reštaurácie...

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards