Ekonomické reči: farmárska kontrarevolúcia

Farmári pritiahli pozornosť na začiatku roka 2018 najmä v súvislosti s problémami vlastníckych vzťahov na východe Slovenska. Bez ohľadu na to, je konkurencieschopnosť slovenských farmárov slabá. Nedostatok kapitálu či rozdrobená pôda sú často citované problémy.

Ekonomické reči: farmárska kontrarevolúcia

13. júna 2018 sme v Zámockom pivovare pripravili už dvanáste Ekonomické reči. Tentokrát sme sa pozreli na slovenské poľnohospodárstvo -  čo sú dôvody jeho zaostávania a čo sa s tým dá robiť? Svoje pohľady na poľnohospodárstvo prezentovali Martin Vlachynský a Juraj Karpiš z INESS.

V prvom vstupe prezentoval Martin Vlachynský niekoľko základných štatistík produktivity poľnohospodárstva, podiel kapitálu v ňom či mieru zadlženia. Ako kľúčové faktory pre zlepšenie konkurencieschopnosti označil rekonštrukciu dotačného systému, vstup kapitálu a know how a tiež zjednodušenie podmienok zamestnávania, či hygieny.

Nasledoval príspevok Juraja Karpiša, ktorý mal „vizionársky“ charakter. Prezentoval rôzne názory, ktoré formujú poľnohospodárstvo v súčasnosti, ako napr. vegánstvo, ktoré má zachrániť krajinu pred ekologickou katastrofou. Upozornil na ich kontradikciu s minulosťou, kedy bylinožravce výrazne prispievali k biodiverzite pasienok. Liberalizácia trhu s pôdou, komasácie či zrušenie agrodotácií, ktoré v mnohých prípadoch vytvárajú neefektívnosť, sú riešenia, ktoré môžu prispieť k lepšiemu využívaniu pôdy a zvýšeniu konkurencieschopnosti farmárov na Slovensku.

Po úvodných prezentáciách nasledovala diskusia s publikom, v ktorom sedeli aj zainteresovaní farmári, ktorí vyjadrili svoj názor k problematike. Podujatia sa zúčastnilo 30 poslucháčov.

Ekonomické reči sú pravidelné podujatia pre fanúšikov ekonomických debát. Každé stretnutie - nová téma, nový hosť a diskusia v neformálnej atmosfére. Pridajte sa do našej skupiny na facebooku a nezmeškajte ďalšie zaujímavé diskusie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards