Slovensko: Slovensko starne

Analytik Radovan Ďurana bol oslovený TV JOJ kvôli najnovšej demografickej prognóze, ktorú vydal Štatistický úrad SR. 28.5.2018.

Slovensko: Slovensko starne

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „ budeme žiť dlhšie, no zároveň príliš rýchlo starneme. Deti do 14 rokov tvoria len 15 % obyvateľstva.“

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Ak bude tento trend pokračovať, Slovensko bude čoskoro patriť medzi najstaršie populácie Európy. Vyplýva to z demografického prieskumu.“

Ľuboš Sarnovský: „Starnutie obyvateľstva môže mať okrem iného vážny vplyv na naše dôchodky.“

Iveta Krupová, redaktorka: „Na Slovensku stúpli sobáše, no aj rozvodovosť. Na 100 sobášov pripadá 30 rozvodov. Najstaršia nevesta na Slovensku mala vlani 86 rokov, najstarší ženích 91. Najdlhšie manželstvo, ktoré rozviedli, trvalo 56 rokov, najkratšie bohužiaľ len 5 mesiacov.

Sobáše a rozvody 2017

Počet sobášov:

31 309

 

Najstaršia nevesta:

86 rokov (ženích 79 rokov)

 

Najstarší ženích:

91 rokov (nevesta 61 rokov)

 

Počet rozvodov:

9 618

 

Priemerný vek ženícha nevesty vstupujúcich do manželstva sa za posledné štvrťstoročie zvýšil o 8 rokov.“

Vek mladomanželov v roku 2017

Ženy ……… 31 rokov

Muži ……… 34 rokov

Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva: „Predpokladáme, že tí mladí ľudia realizujú najskôr svoje možno vzdelávacie, cestovacie a neviem aké aktivity a že ten záujem o rodinu sa posúva teda do vyššieho veku.“

Michal Vašečka, sociológ: „Slovensko jednoducho sa iba prispôsobuje trendom.“

Iveta Krupová: „Naši rodičia či starí rodičia to však v minulosti videli inak.“

Iveta Krupová: „V súčasnosti mnohé páry nepodceňujú ani ekonomickú funkciu manželstva, na rozdiel od staršej generácie.“

Iveta Krupová: „V minulom roku bol rovnaký počet dôchodcov ako počet detí. Štatistický úrad preto dvíha varovný prst, ak to takto pôjde ďalej, budeme patriť ku krajinám s najstaršou populáciou v Európe.“

Michal Vašečka: „O 30 rokov táto spoločnosť bude beznádejne prestarnutá.“

Iveta Krupová: „Analytici tvrdia, že to bude mať aj dopad na naše dôchodky. Podľa prognóz Európskej komisie bude v roku 2060 pripadať na 100 pracujúcich 60 dôchodcov.

 

Analytické prognózy k starnutiu populácie v SR

Rok 2017 …………… 100 pracujúcich => 30 dôchodcov

Rok 2060 ………. na 100 pracujúcich => 80 dôchodcov

Títo pracujúci budú musieť uživiť aj ešte nepracujúcu mládež, čo bude vytvárať tlak na ich zdaňovanie a odvody.“

 

Radovan Ďurana, analytik INESS (telefonát): „A preto akékoľvek zvyšovanie štedrosti alebo odďaľovanie veku odchodu do dôchodku má skôr charakter planých sľubov, pretože tá demografia sa nedá zvrátiť.“

 

Michal Stuška, hovorca MPSVaR SR: „Reagujeme na tento fakt aj v celom systéme dôchodkovej politiky. aj v celom systéme prípravy na budúcnosť v sociálnych službách, v kompenzáciách a tak ďalej.“

Iveta Krupová: „Takto teda vyzerá priemerný obyvateľ Slovenska. Pracuje v meste, býva na vidieku, má 40 rokov, sobáš mal pred šiestimi rokmi, má jedno dieťa, s 30 %-nou šancou na rozvod. Pritom má nádej dožiť sa sedemdesiatich štyroch rokov.

 

Obyvateľ Slovenska
- vek: 40,2 r.
- bydlisko: vidiek
- práca: mesto
- sobáš (vek 34 r.)
- počet detí: 1,5
- odhadovaný vek dožitia: 74 r.

Iveta Krupová, Ľuboš Sarnovský, Adriana Kmotríková, TV JOJ, 28.05.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards