Na zmenu stačí jeden klik – ten váš: Rozhodnúť o víťazovi Ceny verejnosti môžete aj vy

Denník Nový Čas zverejnil na svojej internetovej stránke článok o nomináciách na Ceny verejnosti a svoje miesto mal aj INESS. 11.5.2018

Na zmenu stačí jeden klik – ten váš: Rozhodnúť o víťazovi Ceny verejnosti môžete aj vy

O kvalite školského systému sa diskutuje neustále a práve teraz môžete k zmene prispieť aj vy. Pomôcť môžete jedným klikom. Neziskové organizácie, ktoré sa problematike školstva venujú, potrebujú predovšetkým pomoc a podporu. Napriek tomu, že zlepšujú systém týkajúci sa celej spoločnosti, nachádzajú sa na okraji verejného záujmu. Predstavujeme vám neziskové organizácie, ktoré sa snažia o zlepšenie vzdelávacieho systému v našej krajine a hodnotiaca komisia Ceny Nadácie Orange ich posunula do užšieho výberu laureátov. Víťazov 9. ročníka Ceny Nadácie Orange v kategóriách Vzdelávanie, Komunitný rozvoj a Sociálna inklúzia spoznáme už 28.mája. Svoje sympatie môžete vyjadriť aj vy - hlasovaním v kategórii Cena verejnosti.

Junior Achievement Slovensko, n.o. za dlhodobú a systematickú prácu v oblasti podpory ekonomického a finančného vzdelávania žiakov základných a stredných škôl formou zážitkového vzdelávania a prípravu na trh práce.

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz za dlhodobý prínos k vzdelávaniu mladých ľudí a širokej verejnosti v ekonomických témach, fungovaní štátu, za presadzovanie kritického myslenia s cieľom rozvoja občianskej spoločnosti.

Krúžky v škole, o. z. za systematický rozvoj rôznorodej a zmysluplnej voľnočasovej aktivity detí priamo v školskom prostredí, za podporovanie objavovania ich nadania a nadšenia zo vzdelávacích, umeleckých, športových a jazykových aktivít.

„Činnosť posudzovaných organizácií je veľmi rôznorodá, sú profesionálne a v oblasti vzdelávania sa venujú rôznym témam. Niektoré sú založené na nadšení dobrovoľníkov, ktorí sa snažia robiť voľnočasové aktivity a krúžky pre deti, v ďalších sú etablovaní odborníci na rôzne aspekty vzdelávania. V tomto bolo naše posudzovanie náročné, pretože každá z organizácií má iný rozsah, typ činnosti a témy, ktorým sa venuje, rovnako rôzny je aj ich dopad. Niektoré organizácie sa do výberu dostali za to, čo všetko už dokázali, iné organizácie síce ešte nepôsobia dlho, ale cítime z nich nadšenie pre vec,“ zhodnotil Peter Dráľ, člen hodnotiacej komisie v oblasti Vzdelávanie.

Nadácia Orange vyčlenila pre víťazné organizácie finančnú podporu do výšky 50 000 eur s cieľom posilniť stabilitu ocenených organizácií a podporiť ich ďalší rozvoj a projekty. O tom, ktorá organizácia získa Cenu verejnosti a odmenu 2000 eur môžete rozhodnúť aj vy. Hlasujte na www.nadaciaorange.sk do 24. mája 2018. Viac informácií nájdete aj na https://www.nadaciaorange.sk/sk alebo na facebookovom profile Nadácie Orange.

PR článok, cas.sk, 11.05.2018

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards