Dovidenia (.týždeň)

Týždeník .týždeň uverejnil komentár Juraja Karpiša. 7.5.2018 

Dovidenia (.týždeň)

Minulý týždeň som bol členom komisie, ktorá doskúšala desať najlepších z celoslovenského finále
Ekonomickej olympiády. „Ja aj tak odídem,“ pohotovo odpovedala študentka cez víťazný úsmev.
Prvé kolo olympiády zorganizoval INESS pre stredoškolákov. Záverečnému finále súťaže v bratislavskej aule
Ekonomickej univerzity predchádzali školské kolá, do ktorých sa zapojilo viac ako 4 000 študentov zo 150
stredných škôl. Nasledovali krajské kolá, z ktorých vzišli 50 finalisti zo všetkých regiónov Slovenska.
Vzhľadom na plošný a intenzívny proces som nemal od vybraných študentov nízke očakávania. No aj tak ma
zaskočili. Čakal som veľa trémy a málo teórie. Stretol som sebavedomých, motivovaných, sčítaných mladých ľudí
s výborným prehľadom o aktuálnom dianí. Keby som dostal iba prepis diskusie, bez informácií o veku a kontexte,
takmer pri polovici z ústne preskúšavanej desiatky by som nebol schopný zistiť, či nejde o absolventov
ekonomickej vysokej školy. Niektorí z nich sa trochu trápili s angličtinou. Konkrétne mali problém s prekladaním
anglického myslenia do oficiálneho slovenského jazyka súťaže. Napadlo mi, ako som asi vyzeral a vystupoval v
ich veku ja. Pri tej predstave som sa trochu zahanbil. Táto generácia je už úplne inde.
Študentke, ktorá nám prezradila svoje plány, sme v rámci diskusie o fiškálnej politike vysvetľovali, že to bude
aj ona, kto v budúcnosti vyššími daňami zaplatí dlh, ktorý ich generácii dnes vyrábame my. Teda konkrétne ho
vyrába naša vláda svojou neschopnosťou vyrovnať rozpočet aj v tých najlepších ekonomických časoch, aké je
možné si predstaviť. Napriek rekordnej zamestnanosti a bujnejúcim daňovým príjmom nám stále dokážu prejedať
budúcnosť.
Lenže ona ten dlh zrejme splácať nebude. A nebude niesť ani ťarchu vysokých dôchodkov, ktoré očakávajú
mnohí z mojej generácie. Z tých desiatich študentov, ktorých som mal v rámci skúšania česť spoznať osobne,
odídu zrejme viacerí. A to ma mrzí viac než budúce daňové príjmy alebo menej pracujúcich, ktorí sa budú skladať
na môj dôchodok.
Týchto extrémne šikovných ľudí nebudem môcť stretnúť na ulici, v práci alebo škole, kam budú chodiť moje
deti. Budú veľmi chýbať v obrovskom projekte opravovania Slovenska. Z ničoho ich pritom neviním, naopak,
držím im palce. To, že chcú odísť, nie je ich chyba, ale skôr vysvedčenie nás „dospelých“. Je našou starosťou,
aby Slovensko bolo atraktívne miesto pre život, a to aj pre tých, ktorí si môžu vyberať. Zdôrazňujem: je to našou
starosťou, nepripisujme ju politikom. Pomôž si sám – a aj politik ti pomôže.
Ak sa nám to aspoň trochu podarí, možno sa niektorí neskôr vrátia. S novými skúsenosťami a znalosťami to
potom bude ešte lepšie, ako keby nikdy neodišli.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards