Prídu ľudia vo Vrbovom o prácu? (RTVS)

Martin Vlachynský komentoval investičnú pomoc podnikov pre RTVS. 3.5.2018 

Prídu ľudia vo Vrbovom o prácu? (RTVS)

Viliam Stankay, moderátor: „Spoločnosť Bodet & Horst z Vrbového chce znížiť výrobu. Firma, ktorá vyrába
poťahy a matrace, zamestnáva do tristo ľudí, majiteľ spoločnosti zvažuje dokonca odchod zo Slovenska. Úrad
práce zatiaľ hromadné prepúšťanie neeviduje, medzi zamestnancami sa však šíri neistota.“
Dominika Kusá, redaktorka: „Na lokálnych internetových portáloch sa objavila informácia, že nemecká
spoločnosť Bodet & Horst plánuje prepustiť v máji väčšiu časť zamestnancov. Nami oslovení zamestnanci o
prepúšťaní počuli, no situáciu odmietli bližšie na kameru komentovať. Počuli ste niečo o tom prepúšťaní?“
Zamestnanec spoločnosti Bodet & Horst 1: „Viete čo, jedine nejakú krátku správu som zachytil, ale neviem nič
bližšie vám povedať.“
Dominika Kusá: „Aj vás to týka?“
Zamestnanec spoločnosti Bodet & Horst 1: „Nechcem sa vyjadrovať.“
Zamestnankyňa spoločnosti Bodet & Horst 2: „Počula som hej.“
Dominika Kusá: „A čo na to hovoríte?“
Zamestnankyňa spoločnosti Bodet & Horst 2: „Nebudem komentovať.“
Obyvateľ Vrbového: „Neviem, kam pôjdu tí ľudia robiť, lebo je ťažko tu s robotou dneska už.“
Obyvateľka Vrbového: „Neni to spravodlivé, pretože tí ľudia ozaj tu nemajú robotu a mladí utekajú preč.“
Dominika Kusá: „Riaditeľ spoločnosti problémy priznal. Dodal, že sa mu na Slovensku ťažko podniká,
zamestnanci ho vraj okradli o milióny eur, údajne predávali tovar pod cenu, jeden z vedúcich pracovníkov vraj bral
úplatky za predražené zákazky. Tromi prípadmi sa zaoberala polícia, pričom vyšetrovanie podvodu pozastavila.
Národná kriminálna agentúra rieši dve trestné konania, v prípade porušenia povinnosti pri správe cudzieho
majetku čakajú na vyjadrenie znalca.“
Stanovisko NaKA (text v obraze): „Posledný prípad sa týka podozrenia zo spáchania trestného činu krádeže,
v uvedenom konaní aj naďalej prebiehajú procesné úkony. Doposiaľ neboli vybavené žiadosti o poskytnutie
právnej pomoci z Nemecka ani z Belgicka, preto nie je možné zatiaľ vo veci meritórne rozhodnúť.“
Gerhard-Hermann Horst, majiteľ fabriky vo Vrbovom: „My túto firmu dispozične zmenšíme, ďalší týždeň sa
rozhodnem, či tu vôbec zostaneme, pretože za týchto okolností to nemá žiaden význam. Keď vám niekto
najmenej päť–šesť miliónov eur podozrivo ukradol, peniaze jednoducho v pokladni chýbajú.“
Dominika Kusá: „Pred ôsmimi rokmi dostala nemecká firma dotáciu od štátu vo výške päť a pol milióna eur,
vyčerpali ju len nedávno na konci minulého roka.“
Martin Vlachynský, analytik, INESS: „Slovensko v tomto nie je nijakým spôsobom výnimočné a v podstate
túto investičnú pomoc poskytujú aj ostatní susedia naprieč Európou.“

Dominika Kusá: „Úrady práce zatiaľ nemajú nahlásené hromadné prepúšťanie vo Vrbovom.“
Mária Hrehová, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny: „Evidujeme sedemstoštyridsaťdva voľných
pracovných miest.“
Dominika Kusá: „V regióne je najväčší dopyt po pomocných pracovníkoch a po ľuďoch, ktorí by pracovali v
obchode a službách.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards