Uber možno skončí (Markíza)

Róbert Chovanculiak sa vyjadroval k problémom Uberu na Slovensku. 28.3.2018 

Uber možno skončí (Markíza)

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Uber na Slovensku zrejme končí.“
Jaroslav Zápala, moderátor: „Po žalobe, ktorú na túto spoločnosť podali taxikári, súd rozhodol. Uber už
nesmie fungovať tak ako doteraz.“
Lucia Hlaváčková, redaktorka: „Proti Uberu protestovali taxikári po celej Európe. Tvrdili, že alternatívne
prepravné služby im berú prácu a obchádzajú pritom zákony. Vo veľkom sa protestovalo aj u nás.“
Protestujúci taxikári
Neuvedený 1: „Taxikári z toho žijú.“
Neuvedený 2: „Prečo nechodia ich vozidlá označené, prečo nemajú taxametre.“
Lucia Hlaváčková: „Vyzerá to tak, že taxikári sú už dnes spokojnejší. Súd totiž rozhodol v ich prospech.“
Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu v Bratislave: „Žalovaný je povinný zdržať sa prevádzkovania
taxislužby na území Slovenskej republiky pomocou osôb, ktoré nespĺňajú požiadavky kladené na vodiča
taxislužby podľa zákona o cestnej doprave.“
Matej Krampl, predseda OZ koncesovaných taxikárov: „V podstate nám vyhovel v žalobe s tým, že Uber
naozaj prevádzkuje taxislužbu nelegálnym spôsobom.“
Timea Pajtinková
Supreme Senior Account Manager
Spoločnosti Uber B.V. ani Uber Slovakia nebolo zatiaľ doručené žiadne rozhodnutie súdu – viac informácií
poskytneme po doručení a analýze dokumentu.
Lucia Hlaváčková: „Tento muž jazdí pre Uber 2 roky, ešte dnes doobeda vozil zákazníkov.“
Štefan, vodič Uberu (telefonát): „Podvečer sme dostali z centrály Uberu v Bratislave správu, že Uber od 21:00
hodiny dnes večer v Bratislave pozastavuje svoju činnosť. Vypne aplikáciu a vodiči nebudú môcť jazdiť.“
Róbert Chovanculiak, ekonomický analytik: „Môžu za to politici, ktorí viac ako 3 roky nekonali, neboli schopní
aktualizovať súčasné regulácie a legislatívu 21. storočiu.“

Lucia Hlaváčková: „Slovensko sa tak podľa Chovanculiaka pridalo ku krajinám ako Francúzsko, Taliansko, či
Nemecko, ktoré sa novým technológiám otočili chrbtom.“
Róbert Chovanculiak: „Sú aj krajiny, ktoré sú dobrým príkladom, ako napríklad Estónsko, kde jednoducho
privítali túto novú technológiu, vytvorili pre nich špeciálnu kategóriu, ktorá je už menej regulovaná, kde tí vodiči
môžu fungovať a zároveň znížili reguláciu pre existujúcich taxikárov.“

Matej Krampl: „Vzhľadom k tomu, že tie kritériá, ktoré tam teraz sú, majú nejaké opodstatnenie, takže my nie
sme úplne za dereguláciu a samozrejme o tých podmienkach sme otvorení diskusii.“
Lucia Hlaváčková: „Otázkou už je len ako sa k rozhodnutiu súdu postaví spoločnosť Uber, či sa prispôsobí,
alebo zo Slovenska odíde. Lucia Hlaváčková, televízia Markíza.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards