Pri výbere učiva bude záležať aj na rodičoch a žiakoch (HN)

Róbert Chovanculiak poskytol rozhovor pre HN o reforme školstva. 2.2.2018 

Pri výbere učiva bude záležať aj na rodičoch a žiakoch (HN)

Analytik z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Róbert Chovanculiak kritizuje centrálne riadenie školstva.

V čom spočíva rozdiel medzi centrálnym a decentrálnym systémom?

Dnes máme systém, že o tom, čo sa deti učia v školách, sa rozhoduje na ministerstve a jeho úradoch, ako napríklad Štátny pedagogický ústav. Tam sa zídu odborníci, spíšu to, čo sa majú deti učiť. Takýmto spôsobom sa učivo dostane z centra k deťom. My navrhujeme, aby sa toto vzdelávanie, obsah a forma tvorili na jednotlivých lokálnych úrovniach, či už ide o riaditeľov alebo zriaďovateľov. Tí by mali právo a právomoc povedať, čo a ako chcú deti učiť. Tým by sa lepšie reflektovalo to, ako sa mení súčasnosť. Hlavný problém je, že centralizovaný prístup neumožňuje to, aby sme dokázali rýchlo reagovať na to, ako sa menia technológie, služby, a tým aj zamestnanie.

Pri decentrálnom systéme by o tom, čo sa bude dieťa učiť, rozhodli učiteľ a riaditeľ?

Dnes je to tak, že určitú právomoc má riaditeľ a on túto právomoc presúva aj na učiteľa a spolu vytvárajú školské vzdelávacie programy. Problém je, že zväčša iba kopírujú štátny vzdelávací program. Aby si nevytvorili problémy, tak idú podľa toho, čo nadiktuje štát, lebo to kontroluje Štátna školská inšpekcia. My navrhujeme, aby právomoc bola na úrovni zriaďovateľov, ktorí si vyberú správneho riaditeľa, a ten spolu so svojimi kolegami vytvorí formy vzdelávania podľa toho, čo si myslia, že je správne učiť. Potom už len bude záležať na rodičoch a žiakoch, či budú chcieť do týchto škôl chodiť. To spôsobí, že dobré nápady sa budú imitovať a zlé nápady zaniknú.

Má sa teda podľa vás ministerka školstva držať Učiaceho sa Slovenska?

V zásade nie je potrebné robiť nejaké radikálne kroky. Dôležité je zdobrovoľniť ten štátny vzdelávací program, ktorý, mimochodom, ani Učiace sa Slovensko nechce zrušiť, chcú ho iba prispôsobiť a inovovať, aby zodpovedal súčasnosti. My navrhujeme, aby nebolo nejako zabetónované, čo sa majú deti učiť, a učitelia mohli situáciu vyhodnotiť. Ak budú vidieť, že je problém napríklad v hoaxoch na Facebooku, tak si vytvoria nejaký predmet či samostatné hodiny, kde sa budú venovať iba tejto téme.

Majú na niečo takéto učitelia reálne čas? Keď už dnes sa sťažujú na priveľa administratívnej záťaže?

Administratívnu záťaž majú preto, lebo musia vykazovať, že robia všetko to, čo im ministerstvo naložilo cez tie štátne vzdelávacie programy. Musia do tých triednych kníh zapisovať postupne, ako prechádzajú látky, potom tam prídu inšpektori a kontrolujú, či naozaj všetko urobili tak, ako mali.

Je dnes priestor na to, aby učitelia vyučovali aj iné témy?

Teoreticky existuje nejaký priestor, ktorý sa však medzičasom zúžil kvôli inovovaným štátnym vzdelávacím programom. Tie spravili, že napríklad základné školy mali približne 20 hodín na vlastné predmety, a tento priestor sa zúžil na osem hodín. Tak majú školy menej priestoru a zároveň treba povedať to, že Štátny pedagogický ústav odporúča učiteľom, aby tieto voľné hodiny využili na dotovanie predmetov ako matematika a slovenčina. V skutočnosti teda tie hodiny nie sú až také voľné. Romana Gogová

My navrhujeme, aby nebolo nejako zabetónované, čo sa majú deti učiť, a učitelia mohli situáciu vyhodnotiť.

HN, Romana Gogová, 2.2.2018 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards