Ku kritizovanej dani z poistenia prišlo 250 pripomienok (Rádio Slovensko)

Radovan Ďurana vysvetloval dopady dane na poistenie pre Rádio Slovensko. 31.1.2018 

Ku kritizovanej dani z poistenia prišlo 250 pripomienok (Rádio Slovensko)

Elena Koritšánska, moderátorka: "Ku kritizovanej dani z poistenia, ktorú chce štát zaviesť od októbra, prišlo 250 pripomienok. Proti návrhu sú nielen samotné poisťovne, ale aj mimovládne organizácie a občania, ktorí v hromadnej pripomienke žiadajú jeho zrušenie. Ministerstvo financií však tvrdí, že daň sa na cenách poistiek nemusí odraziť."

Jana Maťková, redaktorka: "Štvorpercentná daň pri poistení úrazu, 6 percent na poistenie majetku, alebo 8 percent za poistenie hypotéky. Ministerstvo financií ešte začiatkom januára predstavilo novú daň, ktorú plánuje vyberať z poistného. Chce ňou nahradiť súčasný 8-percentný odvod, ktorý poisťovne platia od vlaňajška z  novouzatvorených zmlúv na neživotné poistenie. Daň sa však má ponovom týkať aj životného poistenia a zasiahne platby aj tých, ktorí majú staršie zmluvy. Navyše, sadzba nie je jednotná, pohybuje sa od 2 do 18 percent, čo spôsobí poisťovniam veľkú administratívnu záťaž. Upozorňuje Jozefína Žáková zo Slovenskej asociácie poisťovní."

Jozefína Žáková, Slovenská asociácia poisťovní: "Žiaľ, podľa návrhu, by veľmi veľa mali zaplatiť ľudia, to je tá výška sadzby. A v druhom kroku budú musieť zaplatiť aj náklady poisťovni, lebo ten systém je navrhnutý tak zložito, že to poisťovne bude stáť veľké peniaze, ktoré sa samozrejme, premietnu do cien."

Jana Maťková: "Poisťovne v rámci medzirezortného pripomienkového konania upozornili rezort financií na množstvo nedostatkov a rizík, ktoré z novej dane vyplývajú. Pridal sa k nim aj inštitút INESS, pod ktorého hromadnú pripomienku sa podpísalo 1 200 ľudí. Žiadajú, aby poistky nezaťažovala ani daň, ani odvod. Pokračuje Radovan Ďurana z INESS."

Radovan Ďurana, INESS: "Ministerstvo financií, ktoré volá po finančne gramotnom správaní obyvateľstva, tak ho vlastni penalizuje. Tí, ktorí sa chcú poistiť, chcú vlastne znížiť možné náklady štátu pri nejakej sociálnej pomoci, tí, ktorí sa chcú lepšie zabezpečiť na dôchodok, tak tí za túto svoju finančnú zodpovednosť budú musieť platiť daň."

Jana Maťková: "Podľa generálneho riaditeľa sekcie finančného trhu rezortu financií Romana Turoka, však nejde o zásah, pre ktorý by klienti rušili poistky, alebo by nezatraktívnil produkty poisťovní. Naopak tvrdí, že k zdražovaniu vôbec nemusí dôjsť, keďže daň nemá odvádzať klient, ale poisťovňa."

Roman Turok, generálny riaditeľ sekcie finančného trhu ministerstva financií: "Niektoré poisťovne ju môžu platiť zo zisku, zo svojich nákladov, niektoré poisťovne to môžu dať do ceny. A niektoré poisťovne to môžu dať do ceny, ale zároveň zvýšiť aj tie poistné riziká. Čiže táto daň môže slúžiť ešte aj ako komparatívna výhoda čo sa týka konkurencieschopnosti poisťovne na trhu."

Jana Maťková: "Štát chce na novej dani v budúcom roku vybrať asi 60 miliónov eur. Na aký účel ich chce použiť, však nie je známe."

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards