Dohodli sa na povinných príplatkoch (JOJ)

Radovan Ďurana sa pre televíziu JOJ vyjadroval o príplatkoch za nočnú prácu. 15.1.2018 

Dohodli sa na povinných príplatkoch  (JOJ)

Adriana Kmotríková, moderátorka: "Júnová výplata zamestnancov, ktorí pracujú v noci, cez víkendy, či počas sviatkov, by mohla byť o niečo vyššia. Dohodli sa na tom sociálni partneri."

Ján Mečiar, moderátor: "Výsledný kompromis však veľmi nepotešil zamestnávateľov."

Alena Malchová, redaktorka: "Po rokovaniach, ktoré trvali niekoľko mesiacov, sa sociálni partneri konečne dohodli a vyzerá to tak, že ľudia pracujúci v noci, v soboty, nedele a vo sviatky, si prilepšia. Prvé zvýšenie by malo prísť už 1. mája 2018 a ďalšie 1. mája 2019. Vyzerať by to malo asi takto: ľudia, ktorí pracujú v noci si od 1. mája prilepšia o 30 až 35 %. Príplatok za prácu vo sviatok stúpne z 50 % na rovných 100 % z priemernej mzdy. Čo sa týka práce počas víkendu, doteraz za ňu povinné príplatky neboli. Od 1. mája dostanete za prácu v sobotu 25 % minimálnej mzdy a v nedeľu až 50 %."

Príplatky od 1.5.2018

Za nočnú prácu:

* všeobecná práca o 30 % min. mzdy (0,69 eur/hod.)
* riziková práca o 35 % min. mzdy (0,81 eur/hod.)

Príplatky od 1.5.2018

* za prácu vo sviatok o 100 % priemernej mzdy
* za prácu v sobotu 25 % min. mzdy (0,57 eur/hod.)
* za prácu v nedeľu 50 % min. mzdy /1,15 eur/hod.)

Jozef Karlubík, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov: "Akceptujeme dnešné rokovanie ako kompromisné rokovanie, samozrejme ten celkový dopad stále musíme akcentovať, že bude negatívny na priemysel a jednotlivé sektory."

Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov: "Zatiaľ z hlavy nikto z nás nie je, sa neodváži povedať aký to bude mať dopad na konkrétne v oblasti podnikania."

Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov: "V kontexte nedostatku pracovných síl a potreby dovážania cudzincov alebo teda zamestnancov z tretích krajín na to, aby sa zabezpečila práca na Slovensku sa neobávam, že by vyššie mzdy a spolu s vyššími príplatkami konkurencieschopnosť Slovenska ohrozili."

Alena Malchová: " Obavy však na ekonomický analytik trend."

Radovan Ďurana, ekonomický analytik INESS (telefonát): "V indexe pružnosti zamestnávania, ktorý je zostavený na základe údajov, ktoré zbiera Svetová banka, sa Slovensko prepadne, ak zoberieme krajiny EÚ a OECD, z 26. miesta na 36. miesto. Budeme mať akoby šiesty najnepružnejší Zákonník práce v rámci vyspelých krajín."

Alena Malchová: "Analytik tvrdí, že pri súčasnom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily firmy vedia ako zamestnancov motivovať a netreba im to prikazovať."

Radovan Ďurana (telefonát): "Ideálnym riešením je, keď každý sektor alebo každý podnik má niečo ako vyjednávanie medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a dohodnú sa na tom, aké tie príplatky budú."

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards