Nové INT - Drahé sľuby ĽSNS

Voliči spravidla nemajú čas ani motiváciu listovať stostranové rozpočty verejných financií. Tento stav je následne vodou na mlyn populistickým politikom, ktorí môžu sľubovať aj modré z neba.

Nové INT - Drahé sľuby ĽSNS

Voliči spravidla nemajú čas ani motiváciu listovať stostranové rozpočty verejných financií. Nemajú tak ucelenú predstavu o tom, koľko zdrojov ide na ktoré položky verejného rozpočtu a koľko sa vyberie na rôznych daniach a odvodoch. Tento stav je následne vodou na mlyn populistickým politikom, ktorí môžu sľubovať aj modré z neba a voliči bez potrebných vedomostí nemajú možnosť rozoznať, že ide o nerealizovateľné alebo len veľmi drahé sľuby.

Príkladom takýchto populistov je strana Mariána Kotlebu - ĽSNS. Táto strana vo svojom programe sľubuje zvyšovať populárne ale zároveň aj veľmi drahé výdavky na dôchodky, politiku nezamestnanosti, dotácie do poľnohospodárstva, výdavky na obranu atď. Naopak, šetriť sľubuje z celkového pohľadu len v zanedbateľných výdavkoch, ako je napr. zníženie poslancov zo 150 na 100, zrušenie financovania politických strán z verejných zdrojov, či zrušenie poplatku do NATO. Okrem toho sľubuje strana ĽSNS znížiť dane na 15 %.

Keby sa strane ĽSNS podarilo realizovať tento program v roku 2017, bol by výsledkom deficit verejných financií vo výške 6,3 mld. eur. Pričom samotná strana vo svojom programe uvádza, že jej cieľom je vyrovnaný rozpočet. Len pre porovnanie, 6,3 mld. eur je suma, ktorá dnes putuje na financovanie základného a stredného školstva plus na celé zdravotníctvo. S takýmto vysokým deficitom by sme viac ako dvojnásobne prekročili maastrichtskú hranicu 3 % deficitu na HDP.

Navyše strana Mariána Kotlebu - ĽSNS plánuje opustiť EÚ a NATO, s čím by boli spojené nutné  investičné výdavky na obranu vo výške 7 mld. eur. Okrem toho chce strana zoštátňovať strategické podniky, čo by vyžadovalo ďalšie investície vo výške asi 4 mld. eur. Teda okrem výrazného nárastu prevádzkových nákladov štátu by zároveň narástli aj investičné výdavky vo výške 11 mld. eur, na ktoré by si štát musel požičať. Celú štúdiu si môžete pozrieť ako INESS na tému: Drahé sľuby ĽSNS tu.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards