Prednáška Rómsky mýtus na UKF v Nitre

Ján Dinga z INESS prednášal o publikácii Rómovia a sociálne dávky dňa 26.11.2014 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Prednáška Rómsky mýtus na UKF v Nitre

Prednášky sa zúčastnilo asi 100 študentov a pedagódov nielen z Ústavu romologických štúdií UKF. Analytik INESS Ján Dinga prezentoval metodiku štúdie a jej výsledky.

V diskusii prišlo na možné riešenia situácie Rómov na trhu práce - regionalizácia minimálnej mzdy či zrušenie odvodov pre nízkopríjmových zamestnancov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards