Cena štátu na Ekonomickej Univerzite v Bratislave

V utorok 29.11. sme prednášali o cene štátu vysokoškolákom z Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

Cena štátu na Ekonomickej Univerzite v Bratislave

Prednášky sa zúčastnili hlavne študenti bakalárskeho stupňa na Narodohospodárskej fakulte. Okrem tradičných tém ako je cena verejných služieb alebo výdavky verejnej správy sme sa venovali aj deficitu v návrhu rozpočtu na rok 2023 a téme rozpočtového provizória.

Študentom sme predstavili vesmír verejných výdavkov ako aj bloček za služby štátu.

Pokiaľ máte záujem o prednášku Ceny štátu pre študentov, kontaktovať nás môžete prostredníctvom emailu: juraj.fukatsch@iness.sk.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards