Patrick J. Michaels o globálnom otepľovaní

INESS podcast s Dr. Patrickom J. Michaelsom, riaditeľom centra pre štúdium vedy v Cato Institute (USA), bývalým prezidentom Americkej asociácie štátnych klimatológov a bývalým vedúcim Komisie pre aplikovanú klimatológiu americkej meteorologickej spoločnosti. V rozhovore nám predstavil svoj náhľad na klimatické dáta a scenáre, ale aj na dôvody prevažujúceho sklonu k pesimizmu u väčšiny klimatológov

INESS podcast episode on climate data and future scenarios, and reasons for pessimism amongst majority of climatologists, with Dr. Patrick J. Michaels of Cato Institute (USA), past president of the American Association of State Climatologists and program chair for the Committee on Applied Climatology of the American Meteorological Society.