Aktuálne

Vystúpiť, či nevystúpiť?

Na otázku neexistuje všeobecná odpoveď. Každý by sa mal rozhodnúť na základe jeho vlastnej situácie, očakávaní a predstáv. Prvý pilier nie je bez rizík (viac tu). Druhý pilier sa môže zlepšovať, prvý nie (viac tu). Pripravili sme vysvetľujúce podcasty, videá a doplňujúce články, ktoré pomôžu lepšie uchopiť problematiku. Aby sa každý mohol rozhodnúť, mal by najprv rozumieť, ako vlastne výplata dôchodkov z II. piliera funguje.

Vystúpiť, či nie? Rozhovor pre rádio Lumen (Mp3) – od 11. minúty

Otázky a odpovede o II. pilieri (odpovede na otázky čitateľov k otvoreniu II. piliera)

Pomôcť môže aj tento neautorský text z Trendu.

Videá: Ako funguje výplata úspor?

Štát nespravodlivo kráti dôchodky sporiteľov

Niekoľko doplňujúcich faktov:

1)      Sociálna poisťovňa nemá skoro žiadne peniaze na účte. To, čo jeden deň vyberie od pracujúcich, to na druhý deň vyplatí dôchodcom v podobe dôchodku. Poisťovňa nevedie žiadne účty pracujúcich, eviduje len hodnoty ich odvodov. Peniaze sporiteľa, ktorý sa vráti do prvého piliera, budú okamžite použité na výplatu dôchodku (vďaka čomu klesne dotácia zo štátneho rozpočtu)

2)      Sporiteľ v prípade návratu získa za svoje úspory prísľub vyššieho štátneho dôchodku. Sporiteľ, ktorý pravidelne prispieval na svoj účet uplynulých 10 rokov, má na účte o 10-12% viac, ako tam vložil. Jeho výnos sa nijako neprejaví na výške jeho dôchodku z I. piliera, poisťovňa sa na neho bude pozerať tak, ako keby nikdy v II. pilieri nebol.

3)      Štát nespravodlivo kráti dôchodky sporiteľov – preto z pohľadu finančnej bilancie je pre sporiteľov, ktorí tento rok dosiahli dôchodkový vek, výhodnejší návrat – vyhnú sa tak nespravodlivému kráteniu. Sporitelia, ktorým záleží na dediteľnosti úspor, chcú si ďalej zhodnocovať úspory, prípadne nepotrebujú čerpať úspory v blízkej dobe, môžu nájsť dôvody pre zotrvanie v druhom pilieri. Ústavný súd môže rozhodnúť o odstránení nespravodlivého krátenia – finančná bilancia sporiteľov sa tým výrazne zlepší.