Smer to skúša na mladých, chce výraznejšie zvýšiť rodičovský príspevok

Postoj uverejnil článok s vyjadrením Radovana Ďuranu k materskej dovolenke. 14. 05. 2019.