INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

Blog

Významné ocenenie pre projekt INESS Cena štátu

Richard Ďurana, 10.12.2007 03:58 , zaradenie Blog
Najlepším internetovým projektom európskych trhovo orientovaných think tankov sa v roku 2007 stala Cena štátu od INESS.Projekt INESS - internetová stránka Cena štátu (www.cenastatu.sme.sk) získala významné ocenenie The Internet Award ako najlepšia internetová stránka na inauguračnom odovzdávaní cien Golden Umbrella Think Tanks Awards, ktoré organizoval Stockholm Network. Podujatie sa uskutočnilo v stredu 5.12. 2007 v londýnskom National Liberal Clube a zúčastnili sa na ňom zástupcovia viac ako 130 think-tankov zo 40 krajín od Islandu až po Azerbajdžan. Na ceremónii sa zúčastnili aj významní európski politici, novinári či zástupcovia priemyslu. Stockholm Network, ktorý podujatie organizoval, združuje trhovo orientované inštitúcie z celej Európy. Členmi siete Stockholm Network sú aj viaceré významné slovenské think-tanky vrátane INESS, INEKO, Nadácie F.A. Hayeka, Health Policy Institute, MESA 10, či Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika.

Na podujatí bolo udelených celkovo 9 cien. Okrem INESS ceny získali napríklad José Pinera, autor reformy dôchodkovej reformy v Čile, ktorý získal cenu za najväčší prínos k protrhovému mysleniu, Istituto Bruno Leoni z Talianska, ktorý získal cenu za najlepší výskum, či Taxpayers` Alliance z Veľkej Británie, ktorý získal cenu za novátorský prístup (kompletný zoznam odovzdaných ocenení nájdete tu).

Cieľom portálu Cena štátu je predkladať informácie o verejných financiách na jednom mieste v prehľadnej a zrozumiteľnej forme pre laickú, novinársku aj odbornú verejnosť. Cena štátu koncentruje detailné údaje týkajúce sa príjmov a výdavkov verejnej správy. Prostredníctvom portálu je možné získať komplexný pohľad na to, koľko prostriedkov štát od občanov vyberá a koľko míňa a ako sa tieto veličiny menia v čase. Cena štátu informuje, nehodnotí politicky.

Všetky položky sú tiež prerátané na občana ako aj na pracujúceho, takže pre návštevníka stránky je jednoduchšie predstaviteľné, koľko skutočne platí za služby, o ktorých si myslel, že sú zadarmo. Súčasťou portálu sú interaktívne položky ako napríklad „Nakúp si svoj štát“ alebo „Vesmír verejných výdavkov“.

K dispozícii je aj mutácia pre Českú republiku, ktorú pripravil INESS v spolupráci s pražským Liberálním institutem. Do budúcnosti sa pripravujú aj verzie pre Poľsko a Maďarsko, tak aby si návštevníci z krajín Vyšehradskej štvorky vedeli porovnať výdavky na jednotlivé položky a vyvíjať tak tlak na efektivitu a šetrenie u domácich politikov.

Richard Ďurana z INESS pri preberaní ocenenia The Internet Award. Vľavo konferenciérka Dr. Karen Hornová, vpravo Dr. Cécile Philippe, riaditeľka Molinari Economic Institute

Richard Ďurana z INESS počas slávnostného príhovoru po prevzatí ceny

  pošli na vybrali.sme.sk  Delicious  digg  Linkuj  twitter