INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

o iness

Chcem INESS poslať svoje 2% zo zaplatenej dane

INESS je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity, ktorých prehľad nájdete v tejto brožúrke, sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti  a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, je teda vo veľkej miere podmienené aj Vašou štedrosťou.

Vďaka Vašej podpore je INESS už niekoľko rokov v rade najcitovanejším ekonomickým think-tankom v slovenských médiách, organizuje viaceré (už tradičné) vzdelávacie podujatia pre študentov, prevádzkuje portál vysvetľujúci podstatu finančného vzťahu medzi občanom a štátom, ktorý rozšíril aj na stredné a vysoké školy, organizuje medzinárodné i domáce konferencie na aktuálne témy a publikuje Policy štúdie, knihy, vlastný mesačník a hĺbkové analýzy a odporúčania pre vládnu politiku.

Na realizáciu tohto širokého spektra aktivít a ich udržiavanie a rozširovanie sú potrebné finančné prostriedky. Ak máte záujem o podporu nášho úsilia o šírenie všeobecného povedomia o fungovaní trhových mechanizmov a efektoch štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy bežných ľudí, staňte sa našim podporovateľom.

Každý darca podporou INESS získa:

- VIP pozvánky na všetky podujatia organizované INESS (pri dare nad 500 EUR)
- VIP pozvánky na osobné stretnutia s významnými zahraničnými hosťami (pri dare nad 5000 EUR)
- zadarmo každú tlačenú publikáciu vydanú INESS (pri dare nad 500 EUR)
- pravidelné zasielanie mesačníka Market Finesse
- pravidelné informovanie o všetkých pripravovaných aktivitách
- možnosť stretávať sa s členmi INESS a diskutovať o aktuálnych spoločenských témach

Finančne nás môžete podporiť:

- bankovým prevodom na účet INESS: 266 475 2087 / 1100 prípadne IBAN: SK2811000000002664752087 (Tatrabanka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava). Do správy pre príjemcu uveďte prosím svoje meno (voliteľné) a "Dar".

- finančným prevodom cez PayPal:

- prevodom pomocou Bitcoin: 1HRXSeiUNgTwTaftqkw6jNvJAkfyd6kznx

V prípade, že by ste chceli INESS poskytnúť nefinančný dar, prosím kontaktujte nás.

V prípade akýchkoľvek otázok sa s Vami rád stretnem a predstavím Vám bližšie fungovanie INESS.

Za Vašu podporu Vám za celý tím INESS ďakujem,

Richard Ďurana, riaditeľ INESS