Eurozóna stojí na rázcestí. Smer určí Nemecko (Finweb)

Buď nechá eurozóna zbankrotovať problémové krajiny alebo sa pretransformuje na fiškálnu úniu. povedal v rozhovore pre Finweb dňa 11.8. 2011 Juraj Karpiš z INESS.

Eurozóna stojí na rázcestí. Smer určí Nemecko (Finweb)

Je situácia posledných dní na finančných trhoch predzvesťou návratu finančnej krízy?

Že dochádza k ekonomickému spomaleniu bolo jasné už pred posledným prepadom na finančných trhoch. Amerika zásadným spôsobom revidovala rast HDP a ukázalo sa, že prepad počas finančnej krízy bol hlbší a oživenie po nej slabšie, než hovorili predchádzajúce čísla.  Ekonomické spomalenie a najmä vysoká nezamestnanosť poukazujú na nefeektivitu monetárnej sa fiškálnej stimulácie ku ktorej po vypuknutí svetovej hospodárskej krízy najväčšie svetové ekonomiky pristúpili.

Aký dopad to bude mať na euro a dolár?

Euro ohrozuje neriešená dlhová kríza v eurozóne, dolár trpí nezodpovednou fiškálnou politikou USA v posledných rokoch.

Ako vidíte budúcnosť eurozóny v najbližších piatich rokoch s ohľadom na aktuálne problémy na finančných trhoch?

Eurozóna stojí na dôležitom rázcestí. Buď nechá zbankrotovať niektoré problematické krajiny a následne niektoré súkromné finančné inštitúcie alebo sa bude musieť transformovať na fiškálnu úniu v ktorej dochádza k masívnym transferom bohatstva medzi jednotlivými krajinami. Odpoveď na túto otázku dajú nemeckí voliči. Nemecko by totiž v prípade transformácie EMU na transferovú úniu bolo najväčším čistým prispievateľom a to až vo výške niekoľkých desiatok percent jeho HDP.

Sú reakcie ECB, najvyšších predstaviteľov EU, vlád a Ameriky adekvátne? Mohli by niečo urobiť lepšie alebo inak?

USA by mali začať s ozajstným šetrením a konsolidáciou verejných financií. EU by mala konečne pristúpiť k zásadnej reštrukturalizácii dlhov problematických krajín s následnou reštrukturalizáciou európskeho bankového systém. Ďalšie nákupy dlhopisov zo spoločných peňazí predstavujú len zdanlivo bezbolestné odsúvanie problémov do budúcnosti. Tento prístup  Európa už rok  empiricky testuje a jeho  výsledkom je len radikálny rast rizikových prirážok na dlhoch periférnych krajín a hrozba neriadeného bankrotu a vypuknutia paniky na finančných trhoch.

 Juraj Karpiš,  analytik INESS

Finweb, 11.8. 2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards