INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

Blog

Kde sa rýchlo míňa, tam treba pridať

Radovan Ďurana, 01.08.2011 01:32 , zaradenie Blog

Keď v jednom z  programov aktívnej politiky trhu práce zostali nevyčerpané prostriedky, vyvstala otázka, kam s nimi, aby sme ich nebodaj nemuseli vrátiť nemeckým a holandským daňovým poplatníkom. Kľúčovým pre rozhodnutie bol jediný faktor: miera čerpania. Prostriedky sa presunuli tam, kde bola „istota“, že sa vyčerpajú. Bez ohľadu na schopnosť podporiť trh práce. Pridaná hodnota dodatočného eura sa nehodnotí, pretože neexistuje žiadna informácia o užitočnosti toho predchádzajúceho...

Podpora študentského programu Erasmus by podľa nového rozpočtu EÚ mala vzrásť takmer dvojnásobne: „Počas nového viacročného finančného rámca 2014-2020 sa predpokladá nárast počtu mladých, študentov i akademikov, ktorí sa zapoja do rôznych programov mobility, a to zo súčasných 400 tisíc ročne na 700-800 tisíc ročne.“

Iste, o dotované štúdium v zahraničí je veľký, takmer nevyčerpateľný záujem, keďže na VŠ študuje takmer 40% populačného ročníka. Milióny študentov. Kde je ale dôkaz, že polročný pobyt na zahraničnej škole je skutočne prínosom hodný toľkých peňazí? Záujem vraj dnes presahuje možnosti programu dvojnásobne.  A rozpočet programu má vzrásť dvojnásobne. Nie je práve existencia previsu dopytu nad ponukou aspoň minimálnou zárukou, že na študijný pobyt sa nedostane „každý“, kto chce cestovať a spoznávať nové krajiny s dotáciou, ale „každý s cieľom sa niečo naučiť“?

Mesačný grant študenta programu Erasmus (neplatí si školné)

Austria 465€
Bulgaria 304€
Belgium 432€
Cyprus 390€
Germany 435€
Estonia 375€
Czech Republic 440€
Greece 409€
Denmark 592€
Hungary 406€
Spain 439€
Lithuania 328€
Finland 515€
Italy 491€
France 491€
Luxembourg 431€
England 550€
Latvia 369€
Ireland 529€
Malta 368€
Netherlands 468€
Poland 407€
Portugal 398€
Romania 327€
Sweden 499€
Slovenia 386€
Slovak Republic 375€

  pošli na vybrali.sme.sk  Delicious  digg  Linkuj  twitter