INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

o iness

Ľudia

Mgr. Richard Ďurana, PhD.
riaditeľ
Pracuje v INESS od začiatku jeho činnosti v roku 2006. Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave absolvoval postgraduálne štúdium na Chemickom ústave SAV, kde pracoval ako vedecký pracovník - biochemik.
Venuje sa hospodárskej politike, verejným financiám, duševnému vlastníctvu.                                                     Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF.
richard.durana@iness.sk
Mgr. Juraj Karpiš
analytik
Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. Ukončil Fakultu manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku.
Zameriava sa na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo.
Je členom Klubu ekonomických analytikov
juraj.karpis@iness.sk
Mgr. Radovan Ďurana
analytik
Ako spoluzakladajúci člen pôsobí v INESS od začiatku jeho činnosti. Po ukončení Fakulty manažmentu UK v Bratislave (špecializácia finančný manažment) pracoval v komerčnej banke v zahraničí ako analytik.
Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie, sociálny systém, energetika.
Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF.
radovan.durana@iness.sk
 

Ing. Martin Vlachynský
analytik
Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový člen v roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web marketing a sociálne siete.
Zaoberá sa hospodárskou politikou, energetikou a prírodnými zdrojmi.
martin.vlachynsky@iness.sk

Ing. Róbert Chovanculiak
analytik
Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pôsobí ako doktorand na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.
robert.chovanculiak@iness.sk
  Bc. Monika Olejárová
junior analytička/office manager
V INESS pôsobí od roku 2014. Je študentkou medzinárodnej hospodárskej diplomacie na Ekonomickej Univerzite, študovala na Technische Universität Dresden a Wirtschaftsuniversität Wien. Poskytuje analytikom operatívnu a organizačnú podporu.
monika.olejarova@iness.sk
Adam Dzurák
stážista
Študent manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a absolvent semestra ekonómie na Istanbulskej univerzite. Rozhodnutie pripojiť sa k INESS bolo motivované zážitkami zo SREK-u (Seminár rakúskej ekonómie každoročne organizovaný INESS). Adam asistuje analytikom a pomáha pri organizovaní eventov.
adam.dzurak@iness.sk
   
 
 
Bc. Jaroslava Šepeľová
stážista
Študentka Daňovníctva a daňového poradenstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti pôsobí aj ako finančná analytička spoločnosti FinStat. V INESS pôsobí ako "Deregulátorka" na projekte zlepšovania podnikateľského prostredia.
   
 
Jana Halanová
event manažérka
Má skúsenosti ako event manažérka pre rôzne spoločnosti obzvlásť z IT oblasti, v súčasnosti sa venuje najmä komplexným kreatívnym stratégiám v marketingu, SEO optimalizácii a analýzam. Pre INESS organizuje konferencie, prednášky a ďalšie podujatia.
jana.halanova@iness.sk
   
 
 
Ing. Peter Adamovský
stážista
Doktorand ekonomickej teórie na Ekonomickej univerzite v Bratislave so zameraním štúdia na inovačnú ekonomiku a freelancer píšuci pre anglicky písané periodikum The Slovak Spectator. S INESS sa rozhodol spolupracovať, pretože ho zaujíma okrem ekonomickej teórie aj reálne fungovanie spoločnosti. Petrovou úlohou je asistovať analytikom pri ich práci.
   
 

 

Späť