INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

Blog

NBS: Sme efektívni

Juraj Karpiš, 11.11.2010 01:57 , zaradenie Blog
V centrálnej banke presunom časti jej úloh a právomocí na Európsku centrálnu banku nedošlo k poklesu zamestnancov. Objavili sa preto pochybnosti, či tam nedochádza k neefektivite.

A tak Výbor NR SR pre financie a rozpočet vydal  uznesenie a Národná banka sama preskúmala vlastnú efektivitu. Záver vzhľadom na to, že objekt skúmania bol identický so skúmajúcim subjektom neprekvapil. V závere sa dočítame, že:

  • V rámci Eurosystému neexistuje jednotná metodika hodnotenia efektívnosti a

produktivity práce centrálnej banky a tiež neexistuje jednotný hodnotiaci model centrálnej

banky ani centrálnej banky eurozóny.

  • Na základe analýzy možno konštatovať, že NBS zastrešuje najširší rozsah funkcií

centrálnych bánk (vrátane integrovaného dohľadu nad celým finančným trhom ako jediná

centrálna banka v eurozóne), a to s primeraným počtom zamestnancov.

  • Na svoju prevádzku NBS ročne vynakladá cca 70 mil. eur nákladov, čo v absolútnych

hodnotách predstavuje piatu najnižšiu pozíciu v Eurosystéme. V priemerných prevádzkových

nákladoch na zamestnanca (64 tis. eur) je NBS druhá najnižšie nákladová národná

centrálna banka v Eurosystéme.

A preto:

Na základe porovnania NBS s ostatnými centrálnymi bankami eurozóny možno

konštatovať, že znižovanie počtu zamestnancov a nákladov NBS by bolo možné iba

odčlenením činností na iné inštitúcie Slovenskej republiky, čo by znamenalo zaťaženie

štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Dohľad nad finančným trhom bol do NBS začlenený do NBS ešte v roku 2006 a tá z toho dôvodu  narástla o 103 ľudí.  Na rast počtu zamestnancov medzi rokmi 2007 a 2010, ktorý je z hľadiska zavádzania eura zaujímavý, už ale vplyv nemal.  

Pri snahe určiť efektivitu slovenskej CB je používanie ukazovateľa prevádzkových nákladov prepočítaných na jedného zamestnanca problematické.

V tomto ukazovateli je naša CB dokonca druhou najlacnejšou v Eurozóne:

Zdroj: prebraté z publikácie NBS

Vzhľadom na fakt, že máme najnižšiu mzdu v eurozóne, to ale určite nie je prekvapivé. Keďže sme ďaleko najchudobnejšou krajinou v eurozóne máme aj najnižšie mzdy. Vzhľadom na to, že priemerná mzda na Slovensku nie je ani 1/4  nemeckej, ak by aj v našej centrálnej banke traja ľudia robili to isté čo jeden človek v Nemecku, tento ukazovateľ bude hovoriť,  že naša CB je „efektívnejšia“.

Zdroj: Eurostat, údaje za Cyprus nie sú k dispozícií

A hlavne to nezodpovedá to na otázku, či v NBS nie je prezamestnanosť.

Na otázky prečo napriek novým úlohám vyplývajúcim zo zavedenia eura bola Nemecká centrálna banka schopná znížiť počet zamestnancov od jeho zavedenia o viac ako tretinu  alebo prečo máme v CB viac zamestnancov na počet obyvateľov ako mnohé porovnateľné so samostatnou menovou politikou (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Švajčiarsko alebo Nórsko), v materiáli odpovede nenájdeme.

Zdroj: údaje Bank for International Settlements 2009, Issues in the Governance of Central Banks: A report from the Central Bank Governance Group, graf autor


  pošli na vybrali.sme.sk  Delicious  digg  Linkuj  twitter