Voda stúpa (eTrend)

Účinok ópia v podobe Euro(de)valu
a aktivistickej politiky ECB sa pomaly začína vytrácať. Triezva nervozita
sa postupne vkráda späť, ilúzie o stave európskych finančných systémov
a krajín, ktoré im kryjú chrbty sa nepríjemne rýchlo vytrácajú. Rizikové
prirážky stúpajú na hodnoty z obdobia, keď vrcholila „grécka kríza“.

Voda stúpa (eTrend)

Obrázok: rozdiel medzi dlhopismi vybraných krajín EÚ
a nemeckými 10 ročnými dlhopismi

Via: CalculatedRISK

Španielsko
stratilo
u Moody’s AAA rating, nasledovať budú pravdepodobne ďalšie
krajiny.

Naozaj
veľké problémy má Írsko
. Čo robiť keď hrozí beh na už znárodnenú banku?
Európa však Írsko určite nebude chcieť  nechať padnúť:

Pozrite
sa na posledné údaje z banky centrálnych
bankárov – Bank for International
Settlements , len na expozíciu zahraničných bánk voči Írsku (inými slovami,
úvery poskytnuté penzijnými, hedžovými  fondmi a bohatými jednotlivcami by
sa k tomu ešte pripočítavali).

Pohľadávky zahraničných bánk voči írskej ekonomike sú
celkovo 844 mld. dolárov, čo je 5-násobok hodnoty HDP Írska, resp. jeho ekonomickej
výkonnosti. Z toho, nemecké a britské banky sú írskym najväčším veriteľom,
s expozíciou 206 resp. 224 mld. dolárov .

Inak povedané, nemecké a britské banky poskytli Írsku
úvery v oboch prípadoch väčšom objeme ako je írske HDP. To neznie príliš konzervatívne,
však?

Pokiaľ ide o priame pôžičky bánk bankám, zámorské banky
poskytli írskym bankám 169 miliárd dolárov, čo je tiež viac ako HDP Írska.

A tu je podstata: tak otvorená ekonomika závislá na
zahraničných financiách ako je írska, si nemôže dovoliť odcudziť sa svojím
veriteľom. Ak by zahraniční veritelia požiadali o svoje peniaze späť teraz,
nedávny pád Írska do mierneho hospodárskeho poklesu by mohol špirálovito
prerásť do tmavej, hlbokej a dlhej recesie, alebo dokonca depresie.“

Ako vtipne postrehol
Felix Salamon
, je na čase aktualizovať staré bankárske príslovie: „Ak
dlhujete banke 10 miliónov dolárov máte problém. Ak dlhujete banke 10 miliárd
dolárov, problém má banka.” No ak dlhujete bankám 844 miliárd dolárov, problém
máte opäť vy, keďže tieto banky z vás môžu zo dňa na deň spraviť Island.

Juraj Karpiš, INESS

eTrend,
blog, 30.9. 2010

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards