INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

Blog

Minimálna mzda v Nemecku

Richard Ďurana, 18.07.2008 12:06 , zaradenie Blog
Nemecko je jednou z krajín krajín, kde nemajú zavedenú plošnú minimálnu mzdu vzťahujúcu sa na všetkých zamestnancov. V Európskej únii je takýchto krajín deväť. Objavujú sa však pokusy túto situáciu zmeniť.

Nemecko nemá zákonom ustanovenú JEDNOTNÚ minimálnu mzdu.

Namiesto toho sú pre jednotlivé odvetvia stanovené minimálne mzdové tarify, a to v rámci procesu kolektívneho vyjednávania - v príslušných tarifných zmluvách (kolektívne zmluvy), uzatváraných pre jednotlivé priemyselné odvetvia.

Tieto Kolektívne zmluvy môžu byť rozšírené na všetkých zamestnávateľov príslušného priemyselného odvetvia, a to v prípade, ak počet zamestnancov zamestnávateľov priamo pokrytých KZ tvorí najmenej 50 % z celkového počtu zamestnancov tohto odvetvia. Okrem toho môže vláda požiadať Vrchnú (tripartitnú) komisiu stanoviť minimálne mzdové tarify pre tie priemyselné odvetvia, v ktorých odbory majú len menšinové zastúpenie. Kolektívne zmluvy pokrývajú približne 67 % zamestnancov.

Frekvencia kolektívneho vyjednávania: Obyčajne sa kolektívne vyjednáva každý rok.

Odlišnosti: minimálne mzdové tarify sa v jednotlivých odvetviach môžu odlišovať.

Z materiálu: Margita Barošová – Mechanizmy minimálnej mzdy. Family and Labour (Rodina a práca), issue: 1 / 2005, strana 10 (porovnajte tiež s ostatnými krajinami)

Sociálni demokrati z SPD navrhovali zaviesť plošnú minimálnu mzdu, spokojní sú však aj s aktuálnou dohodou, podľa ktorej sa počet zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje inštitút minimálnej mzdy, rozšíri aj na ďalšie odvetvia.

O negatívach minimálnej mzdy sme písali viackrát, pozri napríklad tu. Upozorňovali sme tiež na sumár argumentov proti minimálnej mzde a review posledného ekonomického výskumu, ktorý v tejto oblasti napísal David Neumark, profesor na University of California Irvine.

Tu nájdete prehľad výšky sadzby minimálnej mzdy vo svete.
  pošli na vybrali.sme.sk  Delicious  digg  Linkuj  twitter