INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
banner-3banner-1banner-2

Blog

Minimálna mzda v Nemecku

Richard Ďurana, 18.07.2008 12:06 , zaradenie Blog
Nemecko je jednou z krajín krajín, kde nemajú zavedenú plošnú minimálnu mzdu vzťahujúcu sa na všetkých zamestnancov. V Európskej únii je takýchto krajín deväť. Objavujú sa však pokusy túto situáciu zmeniť.

Nemecko nemá zákonom ustanovenú JEDNOTNÚ minimálnu mzdu.

Namiesto toho sú pre jednotlivé odvetvia stanovené minimálne mzdové tarify, a to v rámci procesu kolektívneho vyjednávania - v príslušných tarifných zmluvách (kolektívne zmluvy), uzatváraných pre jednotlivé priemyselné odvetvia.

Tieto Kolektívne zmluvy môžu byť rozšírené na všetkých zamestnávateľov príslušného priemyselného odvetvia, a to v prípade, ak počet zamestnancov zamestnávateľov priamo pokrytých KZ tvorí najmenej 50 % z celkového počtu zamestnancov tohto odvetvia. Okrem toho môže vláda požiadať Vrchnú (tripartitnú) komisiu stanoviť minimálne mzdové tarify pre tie priemyselné odvetvia, v ktorých odbory majú len menšinové zastúpenie. Kolektívne zmluvy pokrývajú približne 67 % zamestnancov.

Frekvencia kolektívneho vyjednávania: Obyčajne sa kolektívne vyjednáva každý rok.

Odlišnosti: minimálne mzdové tarify sa v jednotlivých odvetviach môžu odlišovať.

Z materiálu: Margita Barošová – Mechanizmy minimálnej mzdy. Family and Labour (Rodina a práca), issue: 1 / 2005, strana 10 (porovnajte tiež s ostatnými krajinami)

Sociálni demokrati z SPD navrhovali zaviesť plošnú minimálnu mzdu, spokojní sú však aj s aktuálnou dohodou, podľa ktorej sa počet zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje inštitút minimálnej mzdy, rozšíri aj na ďalšie odvetvia.

O negatívach minimálnej mzdy sme písali viackrát, pozri napríklad tu. Upozorňovali sme tiež na sumár argumentov proti minimálnej mzde a review posledného ekonomického výskumu, ktorý v tejto oblasti napísal David Neumark, profesor na University of California Irvine.

Tu nájdete prehľad výšky sadzby minimálnej mzdy vo svete.
  pošli na vybrali.sme.sk  Delicious  digg  Linkuj  twitter


 

Seminar rakuskej ekonomie 6.
The Liberty Camp