INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

Výskumné centrá INESS

Od roku 2016 sú výskumné, publikačné, advokačné a policy aktivity INESS v štyroch špecifických oblastiach zastrešované dedikovanými výskumnými centrami:

Výskumné centrum pre monetárnu politiku a finančný systém
Riaditeľ: Mgr. Juraj Karpiš [juraj.karpis@iness.sk]

Výskumné centrum pre verejné financie a dôchodkový systém
Riaditeľ: Mgr. Radovan Ďurana [radovan.durana@iness.sk]

Výskumné centrum pre podporu podnikateľského prostredia
Riaditeľ: Ing. Martin Vlachynský [martin.vlachynsky@iness.sk]

Výskumné centrum pre vzdelávací systém

Riaditeľ: Ing. Robert Chovanculiak, Ph.D. [robert.chovanculiak@iness.sk]

Vznik a činnosť výskumných centier INESS podporili:
Nadácia Penta (SK) a Atlas Network (USA)

Činnosť výskumných centier všeobecne alebo špecificky môžete podporiť aj vy. V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na adrese iness@iness.sk. Za podporu vopred ďakujeme!

Tím INESS