INESS

Institute of Economic and Social Studies

Publikácie

Dôchodky v politickom ohrození

INESS, 24.05.2016 05:22 , zaradenie Publikácie
Kategórie: Publikácie

V štúdii Dôchodky v politickom ohrození (stiahnuť tu) na tému starobných dôchodkov analyzujeme fiškálnu udržateľnosť prvého piliera. Konštatujeme, že technicky je možné nastaviť I. pilier tak, aby bol financovateľný z odvodov aj pri razantnej zmene demografie krajiny.

Je to však podmienené:

  1. Rýchlejším zvyšovaním veku odchodu do dôchodku
  2. Spomalením rastu dôchodkov (spomalením rastu ADH)

Tieto kroky sú však politicky podmienené tým, že:

  1. Politici budú považovať dlhodobú udržateľnosť za dôležitú (politický systém im nato nedáva dôvod)
  2. Budú ochotní občanom vysvetľovať, že nulová valorizácia dôchodkov, ich pomalší rast, či zvyšovanie veku odchodu do dôchodku sú potrebné opatrenia
  3. Priznajú občanom, že momentálne dôchodky sú podstatne vyššie, ako bude systém schopný vyplácať v budúcnosti. Priemerná hodnota dôchodku bude v roku 2060 len o málo vyššia ako minimálny dôchodok