Program a rečníci


Podujatie sa uskutoční od večera 15.marca (štvrtok) do obeda 18.marca 2018 (nedeľa).

Prebieha vo forme dvoch až troch blokov prednášok (doobedné, poobedné, večerné).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estringham

Hlavným rečníkom tohtoročného SREku je Dr. Edward Stringham (USA): 

Edward Stringham je profesorom ekonómie na Trinity College (Connectitut, USA). Je prezidentom American Institute for Economic Research a editorom Journal of Private Enterprise. Napísal dve knihy (Private Governance: Creating Order in Economic and Social Life, Oxford University Press) a viac ako 70 vedeckých článkov a policy štúdií. Je častým hosťom televíznych diskusií, objavuje sa napr. aj na CBS, FOX, CNBC, CNN, Headline News, NPR, či MTV. Píše pravidelné stĺpčeky pre Wall Street Journal a podľa Rise Global je 77. najvplyvnejším ekonómom sveta.

Názov prednášky: Anarchy and the Law

 

 

 

 

Ďalší rečníci:

Dr. David Lipka
David Lipka získal titul Ph.D. z ekonómie na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (VSE). Pracoval na oddelení inštitucionálnej ekonómii na VSE od roku 2006 a predsedal mu od roku 2009. V roku 2013 nastúpil do Anglo-American University ako dekan školy medzinárodných vzťahov a diplomacie. Od roku 2015 pôsobí ako viceprezident pre študentské záležitosti.
Názov prednášky: Liberalism and its enemies
  Juraj Karpiš

Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. Ukončil Fakultu manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku. V INESS má na starosti zdravotníctvo, monetárnu politiku a euro. V rámci dlhodobej špecializácie na fungovanie finančného systému detailne sledoval a komentoval krízové dianie, čím prispel k ekonomickému vzdelávaniu na Slovensku. Časopis .týždeň ho označil za osobnosť roka 2011. V roku 2015 vydal ekonomický besteller „Zlé peniaze – sprievodca krízou“. Je členom Klubu ekonomických analytikov

Názov prednášky: Bitcoin a rozmrazená evolúcia vo svete peňazí

  Dr. Richard Ďurana 

Pracuje v INESS od začiatku jeho činnosti v roku 2006. Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave absolvoval postgraduálne štúdium na Chemickom ústave SAV, kde pracoval ako vedecký pracovník – biochemik.
Venuje sa hospodárskej politike, verejným financiám, duševnému vlastníctvu.
Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF

Názov prednášky: Patentmi proti pokroku

  Radovan Ďurana 

Po ukončení Fakulty manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment pracoval v komerčnej banke v zahraničí ako analytik. Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie, sociálny systém. Už niekoľko rokov vedie vzdelávací projekt Cena štátu. Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF.

Názov prednášky: Základný príjem nerieši základné problémy

  Dr. Róbert Chovanculiak 

Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.

Názov prednášky: Zdieľaná ekonomika: budú podnikatelia písať vlastné zákony?

  Martin Vlachynský 

Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový člen v roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web marketing a sociálne siete. Zaoberá sa hospodárskou politikou, energetikou a prírodnými zdrojmi.

Názov prednášky: Mŕtve pandy neplačú

Ďalšie informácie o programe dopĺňame postupne.