Literatúra


Pre plnohodnotné prežitie seminára je nevyhnutné, aby účastníci mali aspoň základnú predstavu o ekonomických pojmoch. Nevyžadujeme prečítanie žiadnej konkrétnej literatúry.  Ale ak sa chcete bližšie zoznámiť s témami, môžete začať tu:

Reading list 2016:

Blogy a podcasty Guida Hülsmanna:

Články hostí predchádzajúcich ročníkov

Projekty INESS