Hviezdy


Na Seminári rakúskej ekonómie sme v minulosti privítali celý rad hviezd ekonomického neba. Tu sú tie hlavné:

Prof. Guido Hülsmann Prof. Guido Hülsmann

Jörg Guido Hülsman je profesorom ekonómie na univerzite v Angérs vo Francúzsku a vedúcim pracovníkom Ludwig von Mises Institute (USA). Získal titul Ph.D. z ekonómie z Technickej univerzity v Berlíne a vyučoval na univerzite Loyole v New Orleans, na Grove City College, University of Paris-Dauphine, University of Paris-Assas, University of Vigo,  a na Institut d’Etudes Politiques de Paris. Seminár navštívil v roku 2016. 
 Prof. Michael Munger Prof. Michael Munger

Ekonómiu vyštudoval na Davidson College, M.A. získal na Washington University in St. Louis, kde získal aj doktorský titul. Od roku 1997 učí verejnú politiku na prestížnej Duke University. Venuje sa zdieľanej ekonomike a dobrovoľnej výmene. Napísal niekoľko kníh.Seminár navštívil v roku 2015.

 Prof. Lawrence H. White Prof. Lawrence H. White

Po štúdiu na Harvarde a University of California učil na univerzitách v St. Louis, New Yorku a v Georgií. Momentálne pôsobí ako profesor na George Mason University v USA. Je najvýznamnejším žijúcim odborníkom na slobodné bankovníctvo a popredným kritikom Federálneho rezervného systému. Seminár navštívil v roku 2014.

 Dr. Tom G. Palmer Dr. Tom G. Palmer

Viceprezident Atlas Network a senior fellow jedného z najvýznamnejších svetových think tankov, amerického Cato Institute. Prednášal po celom svete, vrátane exotických krajín ako Afganistan, či Severná Kórea. Je autorom piatich kníh a veľkého množstva článkov. Seminár navštívil v roku 2011.

 Dr. Daniel J. Mitchell Dr. Daniel J. Mitchell

Pracoval ako expert na dane pre Heritage Foundation. Momentálne je senior fellow na americkom Cato Institute. Je popredným svetovým odborníkom na efekty zdaňovania a rovnú daň. Seminár navštívil v roku 2012.

 Prof. Philipp Bagus Prof. Philipp Bagus

Vyučuje na Universidad Rey Juan Carlos v Madride. Venuje sa najmä monetárnej politike a Eurozóne. Je autorom bestselleru Tragédia Eura, ktorý vyšiel v 14 prekladoch po celom svete. Seminár navštívil v roku 2010.

 Dr. Alexander Fink Dr. Alexander Fink

Pracuje pre Institute for Economic Policy na University of Leipzig. Venuje sa ekonomickej histórii Hansovných miest, sociálnym konktraktom v spoločnosti, či slobodnému bankovníctvu. Seminár navštívil v roku 2013.

 Prof. Josef Šíma Prof. Josef Šíma

Je rektorom vysokej školy CEVRO Institut v Prahe, kde aj vyučuje, a šéfredaktorom odborného časopisu New Perspectives on Political Economy. Je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov rakúskej ekonomickej školy v strednej Európe a zároveň akademikom, ktorý významnou mierou prispel k oživeniu tradície rakúskej školy v regióne. Preložil viac ako desať kníh. Ako pedagóg sa venuje najmä ekonomickým a hospodársko-politickým témam. Na seminári prednášal v rokoch 2010, 2012 a 2014.

Prihláste sa