Ekonómia slobody
Martin Štefunko

Ekonómia slobody

Je možné, že základné premisy hlavného prúdu ekonomickej
teórie sú založené na omyle? Detailnejší pohľad dosvedčuje,
že v mnohých prípadoch je to tak. Čo to však znamená pre
svet, ktorý z týchto mylných téz vychádza po celé generácie?
Nič neosvetlí podstatu týchto omylov a mnohých „zaručených“
mýtov lepšie ako priezračné argumenty predstaviteľov
legendárnej rakúskej školy ekonomického myslenia. Jej vznik
sa datuje do roku 1871, kedy sa začala éra modernej
ekonomickej teórie. Tento sprievodca fascinujúcim
myšlienkovým svetom najväčších ekonomických mysliteľov
ukazuje, že rakúska škola má pevné korene v dávnej
minulosti a je nesmierne užitočná v súčasnosti.
Čo je spravodlivá cena? V čom spočíva skutočné jadro neúspechu cesty socializmu?
Prečo štátne zásahy vždy znižujú blahobyt? Ako treba bojovať proti monopolom?
Ako fungujú hospodárske cykly? Aká je úloha centrálnych bánk? Táto kniha dáva na
tieto otázky prekvapivé odpovede.

Vypredané
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards