Prípravné stretnutie FMRS 2018

Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na prípravnom stretnutí najväčšieho free market podujatia na svete, Free Market Road Show na rok 2018. INESS je jeho dlhoročným slovenským organizátorom spolu s Austrian Economics Center, ktorý celé podujatie zastrešuje.

Prípravné stretnutie FMRS 2018

Stretnutie sa uskutočnilo dňa 4.12. 2017 vo Viedni v sídle Austrian Economics Center a zúčastnilo sa ňom približne 40 zástupcov organizátorov zo všetkých krajín Európy. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards