Trumpov daňový tromf

Ťažké by bolo nájsť v nedávnej minulosti prezidenta USA s grandióznejšími, ale často protichodnými sľubmi, ako je Donald Trump. Ešte zaujímavejšie je, že sa mu niektoré z týchto sľubov darí uvádzať do života.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Cash Payment Restrictions: Slovak Reality

With the public discussion absent, Slovakia introduced strict cash payment limits. Only 7 member countries offer stricter limits. Yet, the problems of the “age of cash” have not disappeared – and new risks emerged.

Let’s Ban Uber and Live in the Trees

Imagine a world in which everything has to be approved by the parliament, and only then that thing might actually happen. In such a world, there would be no innovations. In a different kind of world, things change first and the laws follow. Recently, the news that the General Advocate has advised the Court of Justice of the EU to recognize Uber as a standard taxi service appeared online. First, we should probably admit that the attorney was doing his job conscientiously.

Bureaucracy index

What does ”Red Tape“ mean to an average small entrepreneur? Now entrepreneurs of Slovakia, Bulgaria, and the Czech Republic know the numbers!

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards