Using cartoons to debunk the myths of a populist utopia in Slovakia (Atlas Network)

Atlas Network publikoval článok o našom projekte Slovensko 2044.

(EN)