Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Nitre

5.2.2018 sa konalo prvé krajské kolo Ekonomickej olympiády 2017/2018

Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Nitre

Študenti s najlepšími vedomosťami z ekonómie a financií z Nitrianskeho kraja, ktorí sa osvedčili v školskom kole súťaže, sa zúčastnili krajského kola v priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podujatie otvorila Monika Olejárová, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže, ktorého sa zúčastnilo viac ako 4000 stredoškolákov z celého Slovenska. Študentom a sprevádzajúcim pedagógom predstavila možnosti štúdia na univerzite prodekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. Krajského kola súťaže sa zúčastnilo 38 študentov z celkového počtu 207, ktorí absolvovali školské kolo v Nitrianskom kraji.  

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards