Inštitút ekonomických a spoločenských analýz sa v zastúpení analytika Martina Vlachynského zúčastnil...