4.2.2019 sa konalo prvé krajské kolo Ekonomickej olympiády 2018/2019.