INESS

Institute of Economic and Social Studies

skeng facebook twitter rss youtube

Môj dar:

Ďakujeme.sk
Market Finesse
Objednať Market Finesse
Cena Nadacie Orange za rok 2014banner-3banner-1banner-2

Kniha: Ako znižovať výdavky v oblasti štátnej sociálnej podpory

Autor Radovan Ďurana, Ján Dinga
Top Áno
Novinka Áno
Cena 4.00 EUR
Popis INESS zverejnil novú štúdiu s názvom Ako znižovať výdavky v oblasti štátnej sociálnej podpory. Táto štúdia je príspevkom do diskusie o možnostiach konsolidácie verejných rozpočtov na výdavkovej strane, ktorá je v súčasnosti hlboko v tieni zvyšovania daní a odvodov. Po štyroch rokoch zmrazovania platov štátnych zamestnancov a prevádzkových nákladov nie je možné dosiahnuť dostatočne vysoké úspory vo výdavkoch, navyše tieto plošné opatrenia časom vedú nevyhnutne k znižovaniu kvality verejných služieb. Ďalšia konsolidácia výdavkov verejných rozpočtov vyžaduje reformné úsilie a štrukturálne zmeny hlavne na strane dávok, transferov a dotácií. K budúcemu rastu podielu výdavkových úsporných opatrení na celkovej konsolidácii sa hlási aj súčasná vláda.
Odkaz http://www.iness.sk/stranka/7637-Ako-znizovat-vydavky-v-oblasti-statnej-socialnej-podpory.html
Dátum pridania 12.10.2012
Obrázok Ako znižovať výdavky v oblasti štátnej sociálnej podpory
Objednať

Košík