Dôchodkový vek sa nezvýši, poistné odvody zostanú povinné (Pravda)

Predĺženie veku odchodu do dôchodku je spolu so
zmenou spôsobu valorizácie dôchodkov (len o infláciu) dôležitým krokom k
stabilizácii I. piliera dôchodkového zabezpečenia. Uvidíme, či vláda pristúpi
aspoň na zmenu spôsobu valorizácie, uviedol pre Pravdu dňa 28.7. 2010 Richard
Ďurana z INESS.

Dôchodkový vek sa nezvýši, poistné odvody zostanú povinné (Pravda)

Vládna koalícia pribrzdila oproti prvotným plánom aj v
reformách v sociálnej oblasti. Rozhodla sa nezvyšovať v tomto volebnom období
vek odchodu do dôchodku a nemeniť ani pomer odvodov medzi dôchodkovými
piliermi. Aj nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti ponechá
povinné.

Premiérka Iveta Radičová to zdôvodnila zodpovednosťou voči
obyvateľom Slovenska, na ktorých v súčasnosti tvrdo dolieha ekonomická situácia
aj politické rozhodnutia na európskej úrovni. "Odmietam, aby občania
Slovenskej republiky opätovne znášali šokovou metódou dôsledky riešenia
hospodárskej krízy a nezodpovednosti vlád v iných krajinách," vyhlásila.

Podľa Radičovej sa dôchodkový vek postupne zvyšuje aj v
súčasnosti a na schválenú hranicu 62 rokov pre mužov aj ženy bez ohľadu na
počet detí nabehne až v roku 2014. Zásah do tohto stavu by preto považovala za
"populistický".

Takisto odmieta meniť pomer odvodov do priebežného a
sporivého piliera. Ako zdôraznila, koalícia chce dokonca na ochranu druhého
piliera pred politickými zásahmi iniciovať prijatie ústavného zákona.

Radičová potvrdila, že vláda chystá rozsiahlu reformu
odvodového a daňového systému, nie však zvyšovaním odvodového zaťaženia. Pri
hľadaní zdrojov pre štátny rozpočet sa podľa nej kabinet v prvom rade sústredí
na tvorbu nových pracovných miest.

Riaditeľ INEKO Peter Goliaš však fixovanie dôchodkového veku
na terajšej úrovni považuje za neudržateľné. Podľa neho by vláda mala jeho
predlžovanie aspoň vopred naplánovať v závislosti od predpokladanej dĺžky
dožitia. "Ak to nechce urobiť, mala by vysvetliť, ako inak chce riešiť
schodky v Sociálnej poisťovni," mieni Goliaš.

Podľa Richarda Ďuranu
z inštitútu INESS by vláda na zabezpečenie stability prvého piliera mala
pristúpiť aspoň na zmenu spôsobu valorizácie dôchodkov. Ďurana predpokladá, že
aj ponechaním povinného poistenia pre prípad choroby a straty práce vláda
zrejme nechce stratiť kontrolu nad príjmami, z ktorých môže vykrývať schodok
priebežného piliera. "Vítam však, že pomer odvodov do jednotlivých
dôchodkových pilierov sa nebude meniť. To by znamenalo popretie filozofie
dôchodkovej reformy," tvrdí Ďurana.

Pravda,
Soňa Pacherová | 28. júla 2010

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards