Termíny pre neziskové organizácie (STV)

Richard Ďurana z INESS komentoval pre STV dňa
14.7. 2010 odhodlanie vlády zachovať súčasný mechanizmus poukazovania 2% dane z príjmu.
Jeho zrušenie by podľa neho predstavoval zvýšenie daňového zaťaženia na Slovensku,
pretože štát by kontroloval vyšší objem prostriedkov na úkor súkromného
sektora.

Termíny pre neziskové organizácie (STV)

Videozáznam
si môžete pozrieť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards