Polícia krízu nemá (TV JOJ)

Ako povedal na margo odmien pre policajtov Richard
Ďurana z INESS pre TV JOJ dňa 28.4. 2010, v čase obrovského deficitu
verejných financií a rastu zadlženia Slovenska považujeme vyplatenie
plošných odmien za nezodpovedný krok hlavne voči nezamestnaným. Ak vláda
nezačne konečne šetriť, zlý stav verejných financií bude musieť sanovať vyššími
daňami, čo v dohľadnej budúcnosti ešte viac sťaží nezamestnaným vstup na
trh práce. Takýto nezodpovedný postup navyše môže viesť k tomu, že na zlý
stav verejných financií bude musieť vláda podobne ako v iných krajinách
reagovať nielen znižovaním platov, ale dokonca aj dôchodkov.

Polícia krízu nemá (TV JOJ)

Videozáznam si
môžete pozrieť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards