Náš dlh stúpa každú sekundu o 125 Eur! (Nový čas)

Aj z pohľadu verejných financií sa jedná o ohromné
číslo. Je porovnateľné s výdavkami Ministerstva školstva a MPSVR, čo sú rezorty
s najväčšími rozpočtami. Zároveň je to približne suma,ktorú štát v tomto roku
chce vybrať na DPH. DPH je pritom hlavný zdroj daňových príjmov rozpočtu. Toto
porovananie naznačuje, že vyrovnať rozpočet z týchto úrovni bude nesmierne
náročná úloha, a v nasledujúcich rokoch to bude možné len vtedy, ak bude
dostatočný hospodársky rast a rast daňových príjmov, povedal na margo deficitu
verejných financií pre Nový čas dňa 23.4. 2010 Radovan Ďurana z INESS.

Náš dlh stúpa každú sekundu o 125 Eur! (Nový čas)

Nový čas,
23.4. 2010 (scan)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards