Žiadne prekvapenia (SME)

Mnohých komentátorov
prekvapilo, že finančné problémy Grécka ťažkým pôrodom deklarácie Európskej
únie o pomoci vo výške 22 miliárd eur nezmizli (pre porovnanie celý štátny dlh
Slovenska je zhruba 24 mld.eur). No je sa čomu čudovať?

Žiadne prekvapenia (SME)

Verbálne vyhlásenie nemôže
zázračne zmeniť výšku deficitu či štátneho dlhu, ale hlavne investori
s podporou zo strany EÚ pri nákupoch gréckych dlhopisov už dávno počítajú.
Dobre vedia, že únia urobí aj nemožné preto, aby vylúčila možnosť, že sa oheň
z Atén rozšíri do Lisabonu, Dublinu, Madridu či Londýna. Očakávať zmenu
rizikovej prirážky po tom, ako politici usporiadajú tlačovku, na ktorej povedia
to, čo investori už dávno vedia, je precenením úlohy politických vyjadrení. Z hľadisku
podpory dopytu po gréckych dlhopisoch bolo omnoho dôležitejšie predchádzajúce
rozhodnutie Európskej centrálnej banky. Tá predĺžila „výnimočný“ stav, keď ako
zálohu za úvery komerčným bankám akceptuje aj rizikové grécke dlhopisy. Deklarácia
však potvrdila iný dohad. Po silných rečiach o upratovaní na vlastnom
dvore a schopnosti EÚ riešiť si svoje vlastné problémy bez cudzej pomoci
je dnes isté, že  do záchranného scenára bude
zapojený aj Medzinárodný menový fond. Práve tento fakt môže stáť za „prekvapivým“
rastom rizikovej prirážky gréckeho dlhu na rekordné úrovne. Držitelia gréckych
dlhopisov totiž dosnívali sen o šťavnatej pôžičke z EÚ bez prítomnosti
MMF. Zapojenie MMF znamená pravdepodobnú podradenosť ich pohľadávok voči
pohľadávkam fondu, ale hlavne nutnosť v prípade bankrotu akceptovať
zníženie úrokov, predĺžený splátkový kalendár či dokonca okresanie istiny.
Vyžadovať vyššiu kompenzáciu, za takéto zvýšenie nákladov v prípade
bankrotu, nie je prekvapivé ale logické.  

Aj napriek rastu nákladov
gréckeho dlhu je však na paniku ešte čas. Grécko nie je latinskoamerická
krajina ale rozvinutá krajina Európskej únie. Bankrot argentínskeho štýlu tak
neprichádza do úvahy. Aj preto úroky platené Grékmi ešte zďaleka nedosahujú
úrovne juhoamerických sériových neplatičov. Drobné Grécko navyše určite nie je
hlavným problémom svetovej ekonomiky v roku 2010.

Juraj Karpiš

INESS

SME, 12.4. 2010

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards