Výber úspor z II. piliera

Bežný sporiteľ si svoje úspory nemôže vybrať, môže ich len „predať“ životnej poisťovni, ktorá mu na oplátku bude vyplácať dočasný alebo doživotný dôchodok. Aké sú teda možnosti?

  1. Doživotný dôchodok – doživotná mesačná platba (anuita), ktorá môže obsahovať pozostalostný dôchodok a pravidelné zvyšovanie, dedí sa len zostatok z prvých 84 splátok
  2. Výber zhodnotenia úspor – sporiteľ je naďalej vlastníkom úspor, pod dohode s DSS si vyberá len zhodnotenie, je zachované plné dedenie
  3. Programový výber – výber úspor v jednej alebo viacerých splátkach, určený len pre dôchodcov s vysoko nadpriemerným dôchodkom z prvého piliera
  4. Malá nasporená suma – ak poisťovňa nie je ochotná ponúknuť sporiteľovi doživotný dôchodok, úspory sa vyberajú až do ich vyčerpania v maximálnej mesačnej splátke, aktuálne 12,6 €

Videokomentár ku možnostiam výberu úspor:

Je ponuka doživotného dôchodku (anuity) životnej poisťovne zaujímavá? Viac vám povie nasledujúce video  (od 8:30)