Rečníci

Odborný panel:

Radovan Ďurana
(INESS)
 rd Radovan Ďurana sa v rámci INESS špecializuje na verejné financie a dôchodkové zabezpečenie. Píše články, analýzy a prispieva do publikácií na témy z tejto oblasti.  „Dôchodkové úspory patria sporiteľom, a mali by mať čo najväčšiu mieru slobody v ich nakladaní.“
Vladimír Baláž
(SAV)
  Vladimír Baláž je vedúci vedecký pracovník Prognostického ústavu SAV. Predmetom jeho výskumu je rozvoj finančného sektora, inovácie a regionálny rozvoj, migrácia, rozvoj finančného sektora. „Programový výber je nesystémový prvok a v dôchodkovom sporení by vôbec nemal existovať, okrem výplaty veľmi malých nasporených súm, za ktoré nie je možné anuitu kúpiť.“ (SME)
Jana Kolesárová
(MPSVaR SR)
  Jana Kolesárová je generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny. Na zákone o dôchodkovom sporení pracovalo už pri jeho spúšťaní. “Vyplatenie časti dôchodkových úspor jednorazovo má priestor v doplnkových dôchodkových schémach, ktoré majú dôchodcovi vytvoriť akýsi nadštandard na dôchodku. To však nie je prípad 2. piliera.”
(Opoisteni.sk)
Roman Fusek
(NBS)
Roman Fusek je vedúci oddelenia regulácie trhu cenných papierov a dôchodkového sporenia. Problematike dôchodkového sporenia na Slovenku z hľadiska dohľadu sa venuje od zavedenia II. piliera v roku 2004. Je členom pracovnej skupiny pre prípravu anuitnej novely zákona. „Úspory v II. pilieri sú majetkom sporiteľov, ktorý má slúžiť na ich zabezpečenie v starobe až do konca ich života.”
Ján Šebo
(UMB)
  Ján Šebo (Univerzita Mateja Bela) pôsobí na Katedre verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, Ekonomická fakulta UMB. Dlhodobo sa venuje problematike kapitálového sporenia, je hlavným riešiteľom projektu Virtuálna DSS, bol členom pracovnej skupiny pripravujúcej novelu zákona o dôchodkovom sporení. „V zahraničí sú preferované doživotné dôchodky a druhým produktom je programový výber. Na vyspelých trhoch sú časté aj produkty, kde dvaja jednotlivci, väčšinou manželia, spoja úspory a kúpia si jeden doživotný dôchodok. Ušetria na poplatkoch, majú automatické krytie pozostalého dôchodku do smrti v plnej výške. Zároveň to núti oboch manželov odísť do dôchodku spolu, a teda aspoň jeden zostáva na trhu práce dlhšie.” (Hospodárske noviny)
Juraj Franek
(IFP)
Juraj Franek je vedúcim oddelenia finančných trhov na Inštitúte finančnej politiky Ministerstva financií. Zaoberá sa najmä riadením štátneho dlhu a investovaním v dôchodkových schémach na Slovensku.  “Dôchodkové úspory sú súkromné peniaze, účelovo viazané na vyplácanie dôchodku”

Politický panel:

Jozef Burian
(Smer-SD)
 jbu Jozef Burian je štátny tajomník Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2006 pôsobil ako poslanec NR SR za stranu SMER-SD, pričom zastával pozície predsedu Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu a predsedu Finančnej komisie. “Nám ide o sumár, aby ľudia z druhého pilieru a prvého pilieru mali dostatočné zdroje na to, aby vo veku staroby mohli si normálne žiť bez toho, aby boli nejakým spôsobom odkázaní.” (TA3 , Hlavné správy, 14.11.2013, 18:30)
Richard Sulík
(SaS)
 rs Richard Sulík je poslanec NRSR, predseda strany Sloboda a Solidarita, ekonóm. “Návrh sa týka povinnosti vložiť svoje vlastné našetrené peniaze do súkromných spoločností. V týchto zmenách vidíme naháňanie biznisu pre životné poisťovne.” (Aktualne.sk)
Ľudovít Kaník
(SKDÚ-DS)
 lk Ľudovít Kaník  je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SDKÚ -DS a bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako minister stál pri zrode II. piliera. “Anuitnú novelu považujem za dobre pripravenú, v zásade s s ňou súhlasím a teraz by sme sa mali zamerať na ústavný zákon o druhom pilieri.” (Pravda)
Ivan Švejna
(Most-Híd)
 is Ivan Švejna je poslancom NRSR za stranu MOST-HÍD, v ktorej má na starosti ekonomické otázky. Bol iniciátorom spustenia II. piliera na Slovensku. „Vládne zmeny idú proti tomu, čo ľuďom pri zavádzaní druhého piliera [vláda] sľubovala.“ (RTVS, Rádiožurnál, 1.12.2013, 18:00)
Július Brocka
(KDH)
 jb Július Brocka je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, podpredseda KDH a bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenska.
Ondrej Dostál
(OKS)
 od Ondrej Dostál e predseda OKS a poslancom zastupiteľstva Bratislavského kraja. Je spoluautorom hromadnej pripomienky verejnosti k anuitnej novele. “Možnosť jednorazového výberu časti úspor bola zrejme jedným z dôvodov, prečo sa tak veľa ľudí pri spúšťaní dôchodkovej reformy rozhodlo vstúpiť do druhého piliera.” (blog Ondreja Dostála)