Prístup k úsporám

Minister financií navrhuje jednorazový výber úspor pre všetkých. Vo Veľkej Británii.

V súvislosti s radikálnym obmedzením jednorazového výberu používa predkladateľ tohto zákona, tajomník MPSVR SR Jozef Burian, príklad z Veľkej Británie (napr. tu od 12:50). Tam vraj (MPSVR zatiaľ nepodložilo tieto informáciami štúdiami) po umožnení jednorazového výberu mnohí dôchodcovia spotrebovali celoživotné úspory na cestovanie po svete a preto vláda možnosť jednorazového výberu dôchodcom zobrala.

Skutočnosť je taká, že možnosť jednorazového výberu minimálne štvrtiny úspor má dnes vo Veľkej Británii každý sporiteľ. A podľa nového návrhu ministra financií by mal mať prístup k celým úsporám každý.

Dnes

Dnes má prístup k úsporám každý, kto dosiahol vek 55 rokov. Viac ako 90% dôchodcov si vyberá úspory hlavne formou anuity.

Formou jednorazového výberu si však už dnes môžu sporitelia vybrať 25% svojich úspor (bez dane) a väčšina sporiteľov túto možnosť využíva. Výbery nad túto sumu sú zaťažené daňou.

Kto má zabezpečený ročný dôchodkový príjem 20 000 libier, ten si môže zvyšok úspor vybrať (mediánový ročný príjem je okolo 26 700 libier).

Kto nesplní podmienku 20 000 libier, nie je ešte nútený zakúpiť si anuitu. Môže využiť formu ročného programového výberu, ktorá každý rok umožňuje výber časti úspor vo výške 120% obvyklej anuity z danej veľkosti úspor. Sporiteľovi sa tak zachováva možnosť dedenia jeho úspor.

Už dnes ale existuje možnosť, kedy si sporitelia môžu vybrať celé úspory jednorazovo. Týka sa sporiteľov, ktorí majú nízke nasporené sumy. Doteraz sa to týkalo úspor do 18 000 libier, táto latka sa od 27. marca zdvihla na 30 000 libier (slovenskí sporitelia majú priemerne na účtoch 5 000 eur).

Reforma

Britský minister financií George Osborne pripravuje radikálnu reformu, ktorá dá sporiteľom plnú slobodu v nakladaní s úsporami. Žiadne obmedzenia, nikto si nebude musieť kúpiť anuitu za celé úspory. Podľa Osborna: “Ľudom, ktorí poctivo pracovali a šetrili si celý život, a robili správnu vec, by sme pri správe ich peňazí mali dôverovať“. Reformné zámery už odobrila aj opozícia. Podstatou reformy je, že každý, kto si sporil a dosiahol 55 rokov, si bude môcť vybrať všetky úspory jednorazovým výberom (v UK bude takýto výber zaťažený daňou, podobne ako anuity). Ministerský tajomník Duncan Smith, zodpovedný za penzie, hovorí na margo okamžitej útraty, že sporitelia: “použijú úspory na investície do nástroja, ktorý im prinesie vyšší výnos ako anuita.“ Zmeny by mali platiť od apríla 2015.

Dôvody

Dôvody sú viaceré, ale jeden z nich dominuje. Vyplácané anuity významne klesli. Nasledujúci graf ilustruje prepad ich hodnoty za posledných 6 rokov. Graf hovorí, že pri úsporách 100 000 libier bude 65 ročný muž dostávať každý rok 6 051 libier ročne.

To predstavuje zhruba 6 % úspor. Kde sú tie časy, keď dôchodcovia dostávali 12 %, či 16 % svojich úspor ročne. Dnes klesá anuita k 4-5%. Aká je príčina? Predovšetkým nízke úrokové miery. Monetárna stimulácia naprieč vyspelým svetom stlačila úrokové sadzby štátov na minimum, banky majú haldy zdrojov, ktoré nevedia umiestniť, do toho prísnejšia regulácia životných poisťovní. Chabý hospodársky rast nesľubuje zlepšenie. Dôchodcovia tak musia počítať s nižším príjmami a to je dobrý dôvod umožniť im väčší prístup k úsporám.

Porovnanie s predkladanou anuitnou novelou na Slovensku

  1. Dnes anuitná novela umožňuje výber zostatku úspor pri dôchodkovom príjme nad 800 eur. Podľa britských podmienok, po prepočítaní na slovenskú mzdovú úroveň, by táto hranica bola 513 eur.
  2. Sporitelia s nízkou nasporenou sumou sa na Slovensku nemôžu dostať jednorazovo k úsporám. Podľa novely si ich budú musieť vyberať po malých sumách (podľa mediánovej výšky anuity) v mesačných splátkach.  Podľa britských nastavení (1,1 násobok ročnej mediánovej mzdy) by si úspory mohli vybrať všetci tí, ktorí majú menej ako 9 411 eur (až na malé výnimky všetci, ktorí pôjdu do dôchodku 1.1.2015)
  3. Podľa novely nebude mať 98 % sporiteľov možnosť vybrať si štvrtinu úspor jednorazovo. Dnes si môžu všetci Briti vybrať štvrtinu úspor. Ak prejde Osbornova novela, tak budú mať prístup k celým úsporám

Minister Osborne navrhol radikálnu zmenu, akú vraj britský penzijný systém nevidel 100 rokov. Takýto návrh však nie je návrhom extrémneho pravičiara ale pravicovej konzervatívnej strany, ktorá udržiava verejnú správu živenú z daní, ktorá berie občanom cca 50% ich príjmov. Tento návrh zjavne vychádza z toho, že žiadne trvalé riešenia neexistujú. Rozvoj anuitného trhu môže paradoxne podporiť aj konkurencia programového výberu.

Druhý pilier nie je ideálne riešenie dôchodkového zabezpečenia, ale nastavenie výplatnej fázy z neho môže spraviť nechcené dieťa, ktoré sa nedožije dospelosti. Budúcnosť európskych ekonomík nie je ružová a často sa zabúda na skutočnosť, že kúzlo centrálnych bánk, snažiacich sa o vytvorenie ilúzie hospodárskeho rastu, môže vypáliť všelijako. Preto, každá vláda, ktorá vytrvalo núti občanov do konkrétnej a dlhodobej formy zabezpečenia príjmu, akou je anuita, berie na seba veľké riziko. Sporiteľ by ale mal byť v strehu, lebo nízke dôchodky(anuity) o 10 rokov, už nebudú problémom tohto parlamentu, ale ich vlastným. Rozhodnutie o zabezpečení sa v dôchodku by preto malo patriť najmä sporiteľom.

Addendum 4.4.2014:

Ďalšou krajinou, kde sporitelia nie sú nútení vymeniť úspory za anuity, je Austrália. Podľa Financial Times bolo v minulom roku len 3% úspor sporiteľov, ktorí vstupovali na dôchodok, premenených na anuitu. Anuity sú tam okrajový produkt, sporitelia preferujú iné formy riadenia a výberu úspor.

Radovan Ďurana

(publikované na blogu eTREND dňa 3.4. 2014)