Anuitná novela

Stanovisko INESS k zmene anuitnej novely (5.6. 2014)

Sú to vaše úspory alebo nie sú?

Vláda SR schválila návrh tzv. anuitnej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorou sa má výrazne obmedziť právo sporiteľov nakladať zo svojimi úsporami. Pre viac ako 98% dôchodcov má byť možnosť predčasného výberu zrušená.

2pilier

Čo má zmeniť novela a ako? 

Prečo chce vláda obmedziť prístup k úsporám?

Kde je pes zakopaný

Návrh INESS

Finančná negramotnosť – sú Slovenskí dôchodcovia nezodpovední?

Gawler history